EDC การรถไฟ ตั๋วโดยสาร บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รฟท. เครื่องรับบัตรอัตโนมัติ

รฟท. เร่งแก้ปัญหาการออกตั๋วด้วยเครื่อง EDC หลังพบมีความล่าช้า

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / รฟท. เร่งแก้ปัญหาการออกตั๋วด้วยเครื่อง EDC หลังพบมีความล่าช้า

รฟท. เร่งแก้ไขปัญหาการออกตั๋วด้วยเครื่องรับบัตรอัตโนมัติ หรือ EDC หลังพบมีความล่าช้าส่งผลกระทบต่อผู้โดยสาร

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากกรณีประชาชนที่ใช้บัตรสวัสดิการของรัฐมาซื้อตั๋วโดยสารกับเครื่องรับบัตรอัตโนมัติ Electronic Data Capture หรือเครื่อง EDC ที่สถานีรถไฟกรุงเทพ เกิดปัญหาระบบสัญญาณขัดข้อง ทำให้ประชาชนที่มาซื้อตั๋วโดยสารต้องใช้เวลารอนานกว่าปกติ ส่งผลกระทบให้ผู้โดยสารไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ

จากปัญหาที่เกิดขึ้น ได้สั่งการฝ่ายเกี่ยวข้องเร่งรัดแก้ไขแล้วโดยให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบสถานการเชื่อมต่อ และเพิ่มช่องสัญญาณให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา และทำการแยกช่องจำหน่ายตั๋ว โดยแยกออกเป็นผู้โดยสารที่ใช้เงินสด กับ ผู้โดยสารที่ใช้บัตรสวัสดิการ การเพิ่มช่องพิเศษสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางมาใกล้เวลาขบวนรถออกจากสถานี

อย่างไรก็ตามสำหรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นการแก้ไขในระดับเบื้องต้น โดยขณะนี้การรถไฟฯ ได้เร่งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาระยะยาวที่อาจส่งผลกระทบ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการไม่ได้รับความสะดวกในการซื้อตั๋วโดยสารในวันดังกล่าว การรถไฟแห่งประเทศไทยต้องขออภัยในความไม่สะดวก