กระทรวงการคลัง ของขวัญปีใหม่ ผู้มีรายได้น้อย

ยันไม่จริง! รัฐแจกเงินผู้มีรายได้น้อย เป็นของขวัญปีใหม่

Home / เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ยันไม่จริง! รัฐแจกเงินผู้มีรายได้น้อย เป็นของขวัญปีใหม่

สำนักงานเศรษกิจการคลัง แจงไม่จริง ข่าวรัฐบาลแจกเงินปีใหม่ เป็นของขวัญแก่ผู้มีรายได้น้อย 

จากกรณีที่เกิดเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง หลังมีกระแสออกมาว่า กระทรวงการคลังจะออกมาตรการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ด้วยการให้เงิน 3,000 บาท แก่ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี และ 1,500 บาท แก่ผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 30,001 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีนั้น

ล่าสุดทาง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องดังว่า ข่าวดังกล่าวเป็นเท็จ โดยการนำข่าวเก่าและไม่จริงในปี 2559 มาปรุงแต่งให้ดูเหมือนว่าเป็นข่าวปัจจุบันในปี 2560 ซึ่งมาตรการนี้เป็นมาตรการเพิ่มรายได้ผู้มีรายได้น้อยที่ใช้ในปี59 ไม่ได้นำกลับมาใช้ในปีนี้

ซึ่งการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาลในปีนี้ จะดำเนินการผ่านโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 มีผู้ผ่านเกณฑ์จำนวน 11.4 ล้านคน  เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคในครัวเรือนและบรรเทาภาระค่าโดยสารเดินทาง โดยตั้งแต่วันที่ 1-31 ต.ค. 60 มีมูลค่าการใช้บัตรเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพไปแล้วมูลค่า 2,500 ล้านบาท

ทั้งนี้ในระยะถัดไป มีแนวคิดที่จะให้ผู้มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนที่ 30,000 บาทต่อปี และสามารถทำงานได้ ได้ฝึกอบรมเพิ่มความรู้ ทักษะ ในการประกอบอาชีพ (ให้โอกาสแทนการให้เงิน) แบบสมัครใจในภูมิลำเนา หลังจากฝึกอบรม สามารถทำงานได้ มีรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถออกจากความยากจนได้ในที่สุด ซึ่งเป็นการยกระดับรายได้อย่างยั่งยืนต่อไป