พืชเศรษฐกิจมาแรง ! แตงโมไร้เม็ดโกอินเตอร์ยอดขายพุ่ง 250 ล้านบาท !!

Home / เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / พืชเศรษฐกิจมาแรง ! แตงโมไร้เม็ดโกอินเตอร์ยอดขายพุ่ง 250 ล้านบาท !!

จ.นครพนม ส่งแตงโมไร้เมล็ดโกอินเตอร์ เกษตรกรยิ้มยอดขายพุ่ง 250 ล้านบาท

ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าฯนครพนม นายเกษม รักสุจริต เกษตรจังหวัดนครพนม นาย ณพลกิตตน์ โสดร ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัทนงนุช วิลเลจ จำกัด (สวนนงนุช พัทยา) นายเดชาธร ตระกูลเลี่ยว กรรมการบริษัท ดี ซี ที ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด นายเสกศึก กาญจนะคงคา ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อส่วนภูมิภาค บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และนางเตือนใจ บุพศิริ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกแตงโมไร้เมล็ด อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ร่วมกันแถลงข่าวแตงโมไร้เมล็ดนครพนม อร่อยอันดับ 1 พืชเศรษฐกิจใหม่มาแรง สู่มาตรฐาน GI และทำบันทึกข้อตกลง MOU ในพิธีดังกล่าวด้วย

ปัจจุบัน จ.นครพนมปลูกแตงโมไร้เมล็ดจำนวน 1,970 ไร่ โดยเฉพาะ อ.ศรีสงคราม มีเกษตรกรผู้ปลูก 351 ครัวเรือน ปลุกมากที่สุดถึง 818 ไร่ มีรสชาติหวานกรอบอร่อย เป็นที่ต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศ และผลผลิตมากที่สุดในประเทศไทยมมากกว่า 2,000 ตัน และมีมูลค่าส่งออกไปจำหน่ายสูงถึง 250 ล้านบาทต่อปี

ขณะที่นางเตือนใจ เจ้าของสวนกล่าวว่า แต่ละปีเกษตรกรจะปลูกกระจายในพื้นที่ อ.ศรีสงคราม อ.บ้านแพง อ.ปลาปาก และ อ.ท่าอุเทน จะมีรอบการผลิตต่อปี 3 ครั้ง แต่ละครั้งใช้ระยะเวลาปลูก 3 เดือน เว้นเฉพาะช่วงฤดูฝน เนื่องจากสภาพอากาศในฤดูหนาว ส่งผลให้แตงโมไร้เมล็ดมีรสชาติหอม แน่นขนาดลูกใหญ่สมบูรณ์กว่าแตงโมพันธุ์ทั่วไป อีกทั้งได้แหล่งน้ำธรรมชาติ แตงโมแต่ละลูกที่ปลูกจะมีน้ำหนักเฉลี่ยลูกละ 5-6 กิโลกรัม บางลูกที่โตเต็มที่จะหนักมากถึง 8-12 กิโลกรัม ส่วนต้นทุกปลูกตก 1,200-1,500 บาทต่อไร่ ผลผลิต 1 ไร่ได้ประมาณ 4-5 ตัน