ปตท. ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. เว้น E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ปตท. ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. เว้น E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

ปตท. ประกาศปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด 40 สตางค์/ลิตร , E85 ลง 20 สตางค์/ลิตร มีผลพรุ่งนี้ เวลา 05.00 น.

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด 40 สตางค์/ลิตร เว้น E85 ปรับลด 20 สตางค์/ลิตร มีผลพรุ่งนี้ (8 ธ.ค. 60) เวลา 05.00 น. ราคาใหม่เป็นดังนี้

เบนซิน 95 อยู่ที่ลิตรละ 34.96 บาท

แก๊สโซฮอล 95 อยู่ที่ลิตรละ 27.85 บาท

แก๊สโซฮอล 91 อยู่ที่ลิตรละ 27.58 บาท

E20 อยู่ที่ลิตรละ 25.34 บาท

E85 อยู่ที่ลิตรละ 20.64 บาท

ดีเซล อยู่ที่ลิตรละ 26.39 บาท

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด