กองทุน ทรัสต์ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่าดุสิตธานี หุ้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับทรัสต์ DREIT เริ่มซื้อขาย วันนี้วันแรก

Home / ตลาดหุ้น, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับทรัสต์ DREIT เริ่มซื้อขาย วันนี้วันแรก

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี DREIT เริ่มซื้อขาย วันนี้ (15 ธ.ค.)

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (DREIT) เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ในโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน และโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันนี้ 15 ธ.ค. ด้วยมูลค่าทรัพย์สินรวม 4,034 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “DREIT”

ดร. สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (DREIT) เป็นหลักทรัพย์ที่เกิดจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

โดยจะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันนี้ (15 ธ.ค.) ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า DREIT ด้วยมูลค่าทรัพย์สินรวม 4,034 ล้านบาท

โดย DREIT ออกหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (DTCPF) เพื่อแลกเปลี่ยนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม โดยอัตราการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ DTCPF เป็น DREIT คือ 1 หน่วยลงทุน ต่อ 1 หน่วยทรัสต์ พร้อมเงินสด 1.06 บาท รวมจำนวนหน่วยทรัสต์ที่ออก 409.4 ล้านหน่วย และเงินสด 433.96 ล้านบาท โดยมีบริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ รีท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ.ดุสิตธานี เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย เป็นทรัสต์ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน