กรมธนารักษ์ ข่าวINN ที่ราชพัสดุ ลงทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ธนารักษ์ เตรียมเปิดประมูลที่ราชพัสดุ 5,818 ไร่ ให้เอกชนลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ธนารักษ์ เตรียมเปิดประมูลที่ราชพัสดุ 5,818 ไร่ ให้เอกชนลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ธนารักษ์ เตรียมเปิดประมูลที่ราชพัสดุ 5,818 ไร่ ภายในเดือน ม.ค. 61 เผย ให้เอกชนลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ราชพัสดุ ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะนำมาพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ หลังจากกองทัพบกได้คืนพื้นที่ให้กับกรมธนารักษ์ ว่า ภายในเดือนมกราคม 2561 จะดำเนินการเปิดประมูลที่ราชพัสดุใน 3 จังหวัด คือ จังหวัดตาก นครพนม และกาญจนบุรี จำนวนทั้งหมด 5,818 ไร่

ทั้งนี้ เพื่อให้เอกชนที่สนใจเข้ามาลงทุนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจากยังไม่เคยเปิดประมูลมาก่อน และมีเอกชนหลายรายสนใจเข้ามาร่วมประมูล โดยกำหนดคุณสมบัติต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท พร้อมกับจะขอปรับสิทธิประโยชน์จากเดิมที่กำหนดกรอบเวลาในการลงทุน เพื่อจูงใจให้เอกชนเข้ามาพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเร็วขึ้น