ครม. บัตรคนจน ผู้มีรายได้ สวัสดิการแห่งรัฐ

ครม. อนุมัติงบ 35,679 ล้าน ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเฟส 2

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ครม. อนุมัติงบ 35,679 ล้าน ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเฟส 2
ครม. อนุมัติงบ 35,679 ล้าน ดำเนินมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเฟส 2 พร้อมเพิ่มวงเงินบัตรผู้เข้าร่วม

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ในวันนี้ว่า ที่ประชุมอนุมัติวงเงิน 35,679 ล้านบาท ในการดำเนินมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยระยะที่ 2 พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

รวมทั้งมีคณะอนุกรรมการที่มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน พร้อมทั้งสั่งการให้ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส. ดำเนิน 6 มาตรการ 18 โครงการ ซึ่งใช้งบประมาณจากการทำบัญชีโครงการตามนโยบายของรัฐ หรือ PSA เบื้องต้นเชื่อว่าจะมีผู้มีรายได้น้อยได้ประโยชน์ 4.7 ล้านราย

อีกทั้งยังได้อนุมัติเพิ่มเติมสำหรับค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเอง จากเดิมได้รับ 200 บาท จะได้ 300 บาท และผู้ที่เคยได้ 300 บาท จะเป็น 500 บาท โดยให้มีผลในเดือนมีนาคม 2561 นอกจากนี้ ในส่วนของภาคเอกชนที่มีรายจ่ายจากการจ้างผู้มีรายได้น้อยทำงานและจ่ายค่าอบรมต่อเนื่อง จะสามารถนำค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาหักลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า ถึงธันวาคม 2562