ข่าวภูมิภาค เกษตรกร เกษตรสร้างรายได้ เคพกูสเบอร์รี่

‘เคพกูสเบอร์รี่’ พืชเสริมทางเลือกอายุสั้นราคาดี สรรพคุณเพียบ!!

Home / 108 อาชีพทำเงิน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ‘เคพกูสเบอร์รี่’ พืชเสริมทางเลือกอายุสั้นราคาดี สรรพคุณเพียบ!!

โครงการหลวงปังค่า จ.พะเยา ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูก ‘เคพกูสเบอร์รี่’ ออกจำหน่าย เป็นพืชอายุสั้นและราคาดี สรรพคุณเพียบ!!

วันที่ 9 ม.ค.61 นางสั่ว แซ่กู อายุ 40 ปี บ้านเลขที่ 188 หมู่ที่ 7 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา เกษตรที่ปลูกเคพกูสเบอร์รี่ พาผู้สื่อข่าวเข้าชม แปลงปลูกเคพกูสเบอร์รี่ ที่ปลูกไว้ประมาณ 400 ต้น ซึ่งเป็นพืชผักที่เป็นลักษณะผลไม้ ของพวกเขาที่ปลูกทางโครงการหลวงปังค่าได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไว้ เพื่อจำหน่าย โดยเคพกูสเบอร์รี่ ดังกล่าว ถือเป็นพืชชนิดหนึ่งที่เป็นที่ต้องการของตลาด และจำหน่ายได้ในราคาที่สูง ประกอบเป็นพืชอายุสั้น ทำรายได้รวดเร็ว จึงเริ่มมีผู้สนใจปลูกกันเป็นจำนวนมาก

โดยนางสั่ว เกษตรที่ปลูกเคพกูสเบอร์รี่ ระบุว่า ตนเองปลูกเคพกูสเบอร์รี่จำนวนประมาณ 400 ต้น โดยจะใช้ระยะเวลาในการปลูกประมาณ 2.5 เดือน จึงจะสามารถเก็บผลผลิตได้ ซึ่งจะจำหน่ายให้กับโครงการหลวง ซึ่งในปีนี้ผลผลิตก็ใช้ได้ โดยจะจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 80-100 บาท สำหรับไซร์ เกรด a โยในแต่ละรอบจะสามารถจำหน่ายได้ต่อรอบการผลิตก็ประมาณ 1 แสนกว่าบาท ซึ่งถือเป็นรายได้ที่ดี

สำหรับการส่งเสริมการปลูกเคพกูสเบอร์รี่ นั้น ทางโครงการหลวงปังค่า ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา ได้ทำการเพาะเมล็ดพันธ์ และส่งให้เกษตรกร ทำการปลูก ซึ่งขณะนี้มีเกษตรกรที่ร่วมโครงการ และทำการปลูกประมาณ 15 ราย ประมาณรายละ 1 ไร่ ซึ่งในแต่ละต้นจะสามารถให้ผลผลิตกับเกษตรกรได้เฉลี่ย 3.5 กิโลกรัมต่อต้น และจะมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 80 บาท ต่อกิโลกรัม ซึ่งถือว่าเป็นพืชที่มีอายุสั้น สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่รวดเร็ว และเป็นที่ต้องการของตลาด โดยในช่วงนี้เริ่มจะมีการปลูกกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งตลาดยังมีความต้องการอีกมาก