ข่าวINN ค่าแรงขั้นต่ำ นิด้า ปรับขึ้นค่าแรง แรงงาน

นิด้ามองขึ้น ค่าแรงขั้นต่ำ ต้องดูโครงสร้างเศรษฐกิจ

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / นิด้ามองขึ้น ค่าแรงขั้นต่ำ ต้องดูโครงสร้างเศรษฐกิจ
นิด้ามองขึ้น ค่าแรงขั้นต่ำ ต้องคำนึงถึงโครงสร้างเศรษฐกิจ ชี้ ปรับยกแผงกระทบธุรกิจที่ต้องใช้แรงงานจำนวนมาก

ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข อาจารย์ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยว่า การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำที่จะมีผลในวันที่ 1 เมษายน 2561 เรื่องที่ควรพิจารณาหรือให้ความเป็นห่วงนอกจากราคาสินค้าที่อาจปรับขึ้นนั้น คือ โครงสร้างเศรษฐกิจไทยเหมาะสมหรือไม่ และการปรับขึ้นค่าแรงพร้อมกันทุกจังหวัดพร้อมกัน จะส่งผลกระทบกับภาคธุรกิจที่ต้องใช้แรงงานจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอาจมีผลกับการขยายตัวของเศรษฐกิจบ้าง รวมทั้งการบริโภคจากภาคแรงงาน แต่เนื่องจากเป็นการปรับในอัตราที่ต่ำทำให้ภาคแรงงานไม่มีกำลังซื้อที่มากพอ