ข่าวสดวันนี้ คณะรัฐมนตรี สรรเสริญ แก้วกำเนิด

ครม.ไฟเขียว ท้องถิ่นเก็บค่าจอดรถ ในพื้นที่ทางหลวงได้

Home / เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ครม.ไฟเขียว ท้องถิ่นเก็บค่าจอดรถ ในพื้นที่ทางหลวงได้
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย ครม. อนุมัติให้องค์กรในเขตปกครองท้องถิ่นเก้บค่ารถในพื้นที่กรมทางหลวงได้ โยกองค์การจัดการน้ำเสียอยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทย

วันนี้ (23 ม.ค. 61) พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ถึงการพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ 2545 ให้มีความเหมาะสม โดยอนุญาติให้องค์กรต่างประเทศ, ต่างชาติ และต่างด้าว เข้ามาดำเนินการ อนุญาโตตุลาการ ได้ในประเทศไทยโดยไม่ต้องขออนุญาติ

ซึ่งคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเพื่อลดกระบวนการวุ่นวายที่ซับซ้อน และสร้างความน่าเชื่อถือจากกระบวนการอนุญาโตตุลาการของทุกประเทศทั่วโลก และมีความเป็นสากล พร้อมกันนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังกล่าวถึงการพิจารณาร่างกฤษฎีกาการจัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย หรือ อจน. ซึ่งเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ สังกัดอยู่ภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จอดรถ, ทางหลวง
พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด

แต่ระบบน้ำเสียชุมชนที่กระจายลงไปอยู่ในท้องถิ่นและสังกัดอยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งยังคงมีการทำงานที่ไม่สอดคล้องกัน จึงมีมติในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้องค์การจัดการน้ำเสียมาอยู่ในภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ระบบน้ำทั้งระบบอยู่ภายใต้การทำงานในหน่วยงานเดียวกันเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วน ให้สอดคล้องและเป็นตามวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลต้องการสร้างความยั่งยืนให้กับประชาชน

ขณะที่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ.2542 โดยหลักการณ์ขอให้ปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระเบียบและเก็บค่าที่จอดรถยนต์ได้บริเวณในพื้นที่ที่เป็นทางหลวงที่เป็นพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และไม่เป็นพื้นที่ห้ามจอดตามระเบียบจราจร

โดยคณะรัฐมนตรีได้รับผิดชอบดำเนินการณ์ได้ครบมิติซึ่งค่าใช้จ่ายสามารถนำไปจัดสรรพัฒนาพื้นที่ของตนเองได้