กรมสรรพสามิต ข่าวสดวันนี้ ภาษีเหล้าบุหรี่ ราคาบุหรี่ ราคาเหล้า

เริ่มวันนี้ บุหรี่ – เหล้า เก็บภาษีเพิ่มอีก 2 %

Home / เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / เริ่มวันนี้ บุหรี่ – เหล้า เก็บภาษีเพิ่มอีก 2 %
เริ่มแล้ววันนี้ สรรพสามิตเก็บภาษีเหล้า – บุหรี่เพิ่ม 2% เพื่อนำเงินเข้ากองทุนผุ้สูงอายุ ยันไม่กระทบต่อราคาขายในปัจจุบัน

รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้ (26 ม.ค. 61) กรมสรรพสามิตจะเริ่มเก็บภาษีสรรพสามิตในสินค้าสุราและยาสูบเพิ่มขึ้นอีก 2% ของอัตราภาษีสรรพสามิตที่เสียในปัจจุบัน เพื่อนำเงินรายได้ส่งบำรุงเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณละไม่เกิน 4,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นตามที่พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ กำหนดไว้

กรมสรรพสามิต, ภาษีเหล้าบุหรี่, ข่าวสดวันนี้, ราคาเหล้า, ราคาบุหรี่

โดยเงินดังกล่าวจะนำไปจัดสรรช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่อยู่ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงช่วยแบ่งเบาภาระงบประมาณของภาครัฐ ในการรองรับสังคมสูงวัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งนายนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต เผยว่า การขึ้นภาษีดังกล่าวจะกระทบต่อต้นทุนราคาสุราและยาสูบบ้างแต่ไม่มาก เริ่มต้นแค่หลักไม่กี่สิบสตางค์ เช่น หากเดิมบุหรี่หนึ่งซองเสียภาษีสรรพสามิต 25 บาท ก็จะถูกเก็บภาษีเพิ่มอีก 50 สตางค์เท่านั้น

สำหรับการเก็บภาษีสรรพสามิตสุราและยาสูบเพิ่มขึ้นอีก 2% ในครั้งนี้ จะครอบคลุมทั้งบุหรี่ที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ รวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ ซึ่งประเมินว่าจะทำให้มีรายได้ภาษีเพิ่มขึ้นในปีนี้ประมาณ 4,200-4,600 ล้านบาท จากฐานรายได้การเก็บภาษีสุราและบุหรี่ที่อยู่ประมาณปีละ 200,000 ล้านบาท โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากมีการส่งเข้ากองทุนผู้สูงอายุ 4,000 ล้านบาท ขณะที่ส่วนเกินจะถูกนำส่งเข้าเป็นรายได้ของแผ่นดิน