ข่าวINN วาเลนไทน์ หอการค้า เงินสะพัด เศรษฐกิจ

วาเลนไทน์ ปีนี้คึกคัก เงินสะพัด 3,800 ล้านบาท สูงสุดในรอบ 11 ปี

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / วาเลนไทน์ ปีนี้คึกคัก เงินสะพัด 3,800 ล้านบาท สูงสุดในรอบ 11 ปี
หอการค้าไทย ผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายในช่วง วาเลนไทน์ พบปีนี้คึกคัก เงินสะพัดกว่า 3,800 ล้านบาท โต 3.1% สูงสุดในรอบ 11 ปี

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยถึงผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายในช่วงวันวาเลนไทน์ พบว่า จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,200 ตัวอย่างทั่วประเทศ พบว่าส่วนใหญ่มองบรรยากาศวันวาเลนไทน์ปีนี้คึกคักมากกว่าปีก่อน เนื่องจากเห็นว่าเศรษฐกิจดีขึ้น มีสถานที่ท่องเที่ยวมากขึ้น มีนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ

11

โดยมีการวางแผนที่จะซื้อสินค้าในช่วงวันวาเลนไทน์ทั้งดอกไม้ ของขวัญ อาหารและท่องเที่ยว ส่งผลทำให้เงินสะพัดในช่วงวันวาเลนไทน์ปีนี้ขยายตัวร้อยละ 3.1 คิดเป็นมูลค่า 3,822 ล้านบาท สูงสุดในรอบ 11 ปี นับตั้งแต่หอการค้าไทยได้มีการสำรวจ หรือ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่คนละ 2,394 บาท

นอกจากนี้ หอการค้าไทย ยังได้สำรวจทัศนะการรับรู้ถึงสถานการณ์ท้องก่อนวัยอันควรของกลุ่มเยาวชนไทย พบว่าร้อยละ 71.6 รับรู้ถึงปัญหาดังกล่าว โดยมองว่าระดับปัญหามีความรุนแรงมากร้อยละ 25.4 รุนแรงปานกลางร้อยละ 27.2 และรุนแรงน้อยร้อยละ 16.8 โดยสาเหตุที่มีการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร พบว่าขาดความอบอุ่นจากครอบครัว,มีสิ่งเร้าผ่านสื่อประเภทต่างๆ,ไม่สามารถยับยั้งชั่งใจได้,ไม่รู้วิธีการป้องกันและไม่มีที่ปรึกษาหรือให้คำแนะนำในเรื่องเพศ