กสทช. ทีวีดิจิทัล ใบอนุญาติ

กสทช. เสนอพักชำระค่าใบอนุญาติทีวีดิจิทัล 3 ปี

Home / การตลาด, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / กสทช. เสนอพักชำระค่าใบอนุญาติทีวีดิจิทัล 3 ปี
กสทช. เสนอพักชำระค่าใบอนุญาติทีวีดิจิทัล 3 ปี รวมทั้งขยายเวลาชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ 900 เมกกะเฮิร์ซ ออกไป 3-5 งวด คาด คสช. ได้ข้อสรุปปลายเดือนนี้

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ทาง กสทช. ได้เสนอเรื่องมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลและผู้ประกอบการโทรคมนาคมให้กับ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีรับทราบแล้ว หลักๆ เป็นการช่วยเหลือในเรื่องของการให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลพักการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตออกไปได้ไม่เกิน 3 ปี

และการช่วยเหลือการชำระค่าเช่าบริการโครงข่ายในการออกอากาศทีวีดิจิทัลร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 3 ปี รวมถึงการให้ขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าใบประมูลคลื่นความถี่ 900 เมกกะเฮิร์ซ งวดที่จะต้องจ่ายในปี 2562 ออกไปอีก 3-5 งวด ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจะต้องมีการจ่ายอัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

อย่างไรก็ตาม มาตรการทั้งหมดจะต้องรอให้ที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พิจารณาอีกก่อนประกาศออกเป็น ม.44 ต่อไป โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปในปลายเดือนนี้ เพื่อให้ทันต่อการชำระค่าใบอนุญาตของทีวีดิจิทัล ในเดือนพฤษภาคมนี้