คมนาคม ช่วงแคราย-ลำสาลี รถไฟฟ้า สายสีน้ำตาล

คืบหน้าโปรเจคยักษ์ 6 หมื่นล้าน รถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล แคราย-ลำสาลี

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / คืบหน้าโปรเจคยักษ์ 6 หมื่นล้าน รถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล แคราย-ลำสาลี
คมนาคม จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นประชาชนครั้งที่ 2 โครงการ รถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย-ลำสาลี (บึงกุ่ม)

วันที่ 19 ก.พ. 2561 ที่ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิต นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 2 ในหัวข้องานศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย-ลำสาลี

ก่อนหน้านี้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้มีการจัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนสิงหาคม ปี2560 ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมเห็นชอบแนวทางเลือกที่ 4 พัฒนาด้วยระบบรถไฟฟ้า และระบบทางด่วนบนแนวสายทางเดียวกัน ซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับเวทีเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชน

เพื่อแก้ปัญหาการจราจรตามแนวถนนเกษตร-นวมินทร์ และเชื่อมต่อการเดินทาง ระหว่างทิศตะวันตกและทิศตะวันออกของกรุงเทพฯ ซึ่งมีความเหมาะสมสามารถรองรับการเดินทางได้ดีที่สุด และสอดคล้องนโยบายของภาครัฐ ที่ส่งเสริมให้เดินทางด้วยระบบขนส่งทางราง

นายไพรินทร์ กล่าวว่า กรณีที่รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้วยการขนส่ง และระบบคมนาคมในระยะยาว ต่อเนื่องจากกรณีที่โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือมีการก่อสร้างเสาตอม่อไว้แล้ว บริเวณกึ่งกลางถนนประเสริฐมนูกิจ ซึ่งจากเดิมได้กำหนดให้เป็นเส้นทางเชื่อมระบบทางพิเศษระหว่างเมืองด้านตะวันออก-ตะวันตก

หลังจากนั้นเมื่อปี 2557 ที่ผ่านมา กระทรวงคมนาคมมีแนวคิดดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล และใช้เสาตอม่อโครงการระบบดังกล่าวที่มีอยู่แล้ว ให้เกิดประโยชน์ กระทั่งในปี 2560 คณะกรรมการจัดระบบการทางจราจรทางบก หรือ คจร. มอบหมายให้ สนข. ดำเนินการเรื่องโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลตามความเหมาะสม โดยอาศัยความร่วมมือจากประชาชน ตลอดจนการออกแบบ และการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ใช้เวลาราว 14เดือน ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย.2560-9มิ.ย.2561 และจำใช้เวลาก่อสร้าง ประมาณ 3ปี ซึ่งมีกำหนดเปิดให้บริการในปี 2565

ทั้งนี้นายไพรินทร์ได้ให้สัมภาษณ์ว่า รถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลถือเป็นเส้นที่ 11 เชื่อมต่อช่วงตะวันตกและตะวันออก ทำให้ขณะนี้รวมระยะทางรถไฟฟ้าทั้งสิ้น 480 กม. จึงถือเป็นระบบที่ใหญ่มาก เมื่อพูดถึงการดำเนินการสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มีความยินดีที่จะมีรถไฟฟ้าสายดังกล่าวเกิดขึ้น แต่อาจมีการกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนบางส่วน ซึ่งการสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล จะดำเนินการวางแผนควบคู่โครงการทางด่วนในแนวเดียวกัน  โดยจะต้องมีการรองรับซึ่งกันและกันและแยกโครงสร้างออกจากกัน

โดยในขั้นแรก รถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลที่เป็นระบบรางเบา จะไม่อยู่ในแผนเดิม และมีบทบาทต่างจากรถไฟฟ้าสายอื่น ๆ ซึ่งเป็นตัวเสริมของสายหลัก ๆ อย่างไรก็ตาม นายไพรินทร์ กล่าวว่า สนข. ได้ลงพื้นที่พบปะหารือกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงประชาชน รวมทั้งเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นผ่านทางออนไลน์ เพื่อประกอบการศึกษาต่อไป