19 โครงการ ข่าวINN ครม. อนุมัติงบ เศรษฐกิจในประเทศ

ครม. ไฟเขียวงบ 5,547 ล้าน ดัน 19 โปรเจคหนุนเศรษฐกิจในประเทศ

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ครม. ไฟเขียวงบ 5,547 ล้าน ดัน 19 โปรเจคหนุนเศรษฐกิจในประเทศ
ครม. ไฟเขียวงบ 5,547 ล้าน ดัน 19 โปรเจคหนุนเศรษฐกิจในประเทศ พร้อมผ่านร่างกฎกระทรวงรวม 2 ฉบับ

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ว่า ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ครั้งที่ 4 หรือ บิ๊กล็อต 19 โครงการ วงเงิน 5,547 ล้านบาท

โดยแบ่งเป็นโครงการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 5 โครงการ วงเงิน 2,254 ล้านบาท และโครงการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 โครงการ วงเงิน 3,292 ล้านบาท

พร้อมกันนี้ ยังเห็นชอบร่างกฎกระทรวง รวม 2 ฉบับ คือ ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการซื้อสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง และร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง