กรุงเทพมหานคร ข่าวMono29 จราจร มลพิษ รถไฟฟ้า 10 สาย

รถไฟฟ้า 10 สาย แก้ปัญหาจราจร-มลพิษ ในกรุงเทพฯระยะยาว

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / รถไฟฟ้า 10 สาย แก้ปัญหาจราจร-มลพิษ ในกรุงเทพฯระยะยาว
ผอ.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร มั่นใจ รถไฟฟ้า 10 สาย จะแก้ปัญหาจราจรและมลพิษระยะยาวในกรุงเทพฯ

นาย ชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เผยว่า แม้ปัจจุบันจะมีรถไฟฟ้าบริการ 5 เส้นทางที่ช่วยบรรเทาปัญหาจราจร แต่ก็ยังไม่เพียงพอ จึงวางแนวทางก่อสร้างรถไฟฟ้า 10 สายในอนาคต โดยย้ำว่าช่วงปีนี้ไปจนถึงปี 2563 ที่ รถไฟฟ้าสายสีชมพู สายสีเหลือง สายสีเขียว และสายสีน้ำเงิน กำลังก่อสร้าง อาจมีผลกระทบถึงการจราจรบางส่วน

ส่วนแนวทางการแก้ปัญหาจราจรในระยะยาว เมื่อรถไฟฟ้าทั้ง 10 สาย แล้วเสร็จ จะส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปรับรูปแบบช่วงเวลาการเข้าและออกงานให้มีความแตกต่างกันเพื่อลดปัญหาการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน และรณรงค์หันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะ และปรับเส้นทางรถเมล์เพื่อเชื่อมต่อรถไฟฟ้า โดยคาดว่าจะมีประชาชนใช้รถไฟฟ้า และรถโดยสารประจำทาง ร้อยละ 60 และรถส่วนบุคคลร้อยละ 40 ซึ่งน่าจะลดปัญหาการจราจรและมลพิษทางอากาศได้