การยางแห่งประเทศไทย ธีธัช สุขสะอาด ยางพารา

ผู้ว่าการ กยท. เผย ราคายางพาราในประเทศปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง

Home / เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ผู้ว่าการ กยท. เผย ราคายางพาราในประเทศปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง
ผู้ว่าการ กยท. เผย ราคายางพาราในประเทศปรับตัวดีขึ้น หลังเข้าสู่ฤดูปิดกรีด ชี้ แนวคิดหยุดกรีดยาง 3 ล้านไร่ของรัฐบาลอยู่ระหว่างพูดคุยเพื่อหาข้อสรุป
 นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. เปิดเผยว่า สถานการณ์ราคายางพาราในประเทศขณะนี้ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเข้าสู่ฤดูปิดกรีด ส่งผลให้ปริมาณยางพาราที่ออกสู่ตลาดลดลง ประกอบกับมาตรการควบคุมปริมาณการส่งออกยางพาราในช่วง 3 เดือนคือ มกราคม – มีนาคม 2561 ที่ทำร่วมกันระหว่าง ไทย อินโดนีเซีย และ มาเลเซีย ช่วยทำให้ราคายางพาราปรับตัวดีขึ้น โดยล่าสุด (5 มี.ค. 2561) ราคายางพาราในประเทศอยู่ที่ 48-49 บาท ต่อ 1 กิโลกรัม
ธีธัช สุขสะอาด, การยางแห่งประเทศไทย, ยางพารา
นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย
ผู้ว่าการ กยท. กล่าวต่อว่า แนวคิดการหยุดกรีดยาง 3 ล้านไร่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อควบคุมปริมาณผลผลิตในระบบ ขณะนี้อยู่ระหว่างเปิดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการร่วมกันหารือ วางแผน และหาแนวทางการปฏิบัติจริง ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆ นี้
ธีธัช สุขสะอาด, การยางแห่งประเทศไทย, ยางพารา
และล่าสุด กยท. ร่วมกับ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สมาคมยางพาราไทย และกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประกาศความร่วมมือในการพัฒนาสินค้ายางพาราล่วงหน้าและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ รวมถึงผู้ลงทุนใช้ประโยชน์จากสินค้ายางพาราล่วงหน้าในตลาด TFEX โดยจะช่วยผลักดันราคายางพาราของไทยให้เป็นราคาอ้างอิงในระดับสากล ซึ่งจะส่งผลดีต่อที่ผู้เกี่ยวข้อง