ค่าไฟฟ้า, การไฟฟ้า

กกพ. ประกาศตรึงค่าไฟ งวด พ.ค.-ส.ค. ทำราคาคงอยู่ที่ 3.59 บาทต่อหน่วย

Home / เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / กกพ. ประกาศตรึงค่าไฟ งวด พ.ค.-ส.ค. ทำราคาคงอยู่ที่ 3.59 บาทต่อหน่วย
กกพ. ประกาศตรึงค่าเอฟที งวด พ.ค. – ส.ค. 61 ขณะประชาชนจ่ายค่าไฟหน่วยละ 3.5966 บาท

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) หรือ เรกูเลเตอร์ กล่าวว่า กกพ. ได้มีมติตรึงค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) ประจำงวด พฤษภาคม-สิงหาคม 2561 ไว้ที่ -15.90 สตางค์ต่อหน่วย เนื่องจากมีการใช้เงินสะสมจากราคาส่วนต่างค่าไฟฟ้า วงเงิน 11,827 ล้านบาท

ค่าไฟฟ้า, การไฟฟ้า

โดยใช้เงินจำนวน 5,291 ล้านบาทในการตรึงไว้ที่ 15.90 สตางค์ต่อหน่วย เหลือ 6,536 ล้านบาท โดยผลจากการตรึงเอฟทีไว้ที่ -15.90 สตางค์ต่อหน่วย เมื่อรวมค่าไฟฟ้าฐาน 3.76 บาทต่อหน่วย จะทำให้ประชาชนต้องจ่ายค่าไฟงวดใหม่เท่าเดิมคือ 3.5966 บาทต่อหน่วยต่อไป (ไม่รวม VAT) ซึ่งถือเป็นการตรึงค่าไฟ 3 งวดติดต่อกัน