Chatuchak Guide จตุจักร ตลาดนัด

ผู้ค้าปลื้ม! ปรับโฉมตลาดนัดจตุรจักร ผุดใช้ APP ช่วยทำยอดขาย

Home / เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ผู้ค้าปลื้ม! ปรับโฉมตลาดนัดจตุรจักร ผุดใช้ APP ช่วยทำยอดขาย
ผอ.ฝ่ายบริหารโครงการพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาตลาดนัดจตุจักร 4.0 ชี้หลังใช้ Application Chatuchak Guide ผู้ค้ายอมรับยอดขายดีขึ้น

วันนี้(11 มี.ค.) ผศ.ดร.(พิเศษ)ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครการพัฒนาที่ดิน นายชวลิต พิมพ์โพธ์กลาง หัวน้าสำนักงานจัดการพื้นที่ตลาด และคณะทำงานบริหารพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร เพื่อก้าวเข้าไปสู่ตลาดนัดฯ ยุค 4.0 ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ผศ.ดร.ศิริพงศ์ กล่าวว่า หลังจากที่การรถไฟแห่งประเทศไทย รับมอบพื้นที่คืนจากกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2555 จนปัจจุบันเข้าสู่ปี 6 แล้ว ทางคณะทำงานฯ ได้มีการบริหารจัดการและพัฒนาตลาดฯ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นในด้านของประเภทสินค้า การจัดสรรพื้นที่ รวมไปถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ได้นำมาช่วยในการพัฒนาตลาดฯ โดยได้รับความร่วมมือจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนา Digital Technology มาช่วยกระตุ้นการค้าในตลาดให้มีความคึกคัก น่าสนใจ นักท่องเที่ยว และผู้ซื้อ สามารถเข้าถึงผู้ค้าในตลาดได้ทุกพื้นที่

โดยการจัดทำ Application ที่ชื่อว่า Chatuchak Guide ขึ้น ซึ่ง Application ดังกล่าวจะสามารถพาผู้ใช้งานไปยังร้านค้าในตลาดนัดจตุจักรได้ตามที่ต้องการ สะดวก และถือเป็นการสร้างโอกาสในการค้าขายให้กับผู้ค้าในตลาดฯ อีกทางหนึ่งและหลังเปิดตัว Application : Chatuchak Guide ก็ได้รับผลตอบรับดีมาก ผู้ค้าหลายรายยอมรับว่าสินค้าของตนเองขายดีขึ้น ลูกค้า นักท่องเที่ยวในตลาดเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดการพัฒนาของสินค้าและบริการต่าง ๆ ขึ้นมากมาย และแนวโน้มในอนาคตก็จะมีการพัฒนา Digital Technology ไปสู่ระบบ E-Commerce ที่ช่วยให้ผู้ค้าสามารถขายสินค้าได้ 24 ชม. คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ค้า และเกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอีกมากมาย