ข่าวสดวันนี้ ทุเรียนจันทบุรี

คอทุเรียนเตรียมฟิน !! จันทบุรีเก็บเกี่ยวทุเรียนกว่า 1.2 แสนตัน

Home / เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / คอทุเรียนเตรียมฟิน !! จันทบุรีเก็บเกี่ยวทุเรียนกว่า 1.2 แสนตัน

ทุเรียนจันทบุรีเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วกว่า 127,222 ตัน หรือร้อยละ 45.59 ส่งผลให้ราคาสูง ส่วนผลไม้ชนิดอื่นเริ่มทยอยออกสู่ตลาด

นายปิยะ สมัครพงศ์ เกษตรจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า ช่วงนี้เป็นฤดูผลไม้ของภาคตะวันออก ซึ่งมีผลไม้หลากหลายชนิดออกสู่ตลาดและได้รับความสนใจจากผู้ชื่นชอบผลไม้เมืองร้อนเมืองร้อนอย่างมาก

สำหรับจังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งผลิตผลไม้รายใหญ่ของประเทศ คาดว่าผลผลิตโดยรวมผลไม้ทุกชนิด ปี 2561 กว่า 412,907 ตัน แบ่งเป็น ทุเรียน 279,075 ตัน มังคุด 36,353 ตัน เงาะ 85,915 ตัน ลองกอง 11,561 ตัน

สำหรับปริมาณผลผลิตที่เก็บเกี่ยวแล้ว จนถึง วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 มีดังนี้ ทุเรียน 127,222 ตัน หรือร้อยละ 45.59 มังคุด 4,899 ตัน หรือร้อยละ 13.48 เงาะ 2,814 ตัน หรือร้อยละ 3.28 ลองกอง 120 ตัน หรือร้อยละ 1.04 ส่งผลให้ทุเรียนมีราคาสูงเพราะเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ส่วนผลไม้ชนิดอื่นเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตปริมาณในท้องตลาดยังน้อย ส่งผลให้มีราคาสูง

เกษตรจังหวัดจันทบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า เกษตรกรชาวสวนต้องคำนึงถึงคุณภาพเป็นสำคัญ ทำให้ขายผลไม้ได้ราคาดี ซึ่งส่งผลต่อชื่อเสียงและเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรี อีกด้วย