ผู้บริโภคอ่วม ! ข้าวหอมมะลิขึ้นราคาถุงละ 20-30 บาท

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ผู้บริโภคอ่วม ! ข้าวหอมมะลิขึ้นราคาถุงละ 20-30 บาท
สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย เผยราคาข้าวหอมมะลิจะปรับราคาขึ้น 20-30 บาท หลังผู้ประกอบการอ้างว่ามาจากผลผลิตที่ลดลงและมีต้นทุนเพิ่มขึ้น

นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย ระบุว่า ราคาข้าวหอมมะลิที่ปรับตัวสูงขึ้น นับตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา โดยขณะนี้อยู่ที่ตันละ 35,000 บาท หรือ กิโลกรัมละ 35 บาท ส่งผลให้ผู้ประกอบการข้าวถุงปรับราคาจำหน่ายตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

โดยข้าวหอมมะลิบรรจุถุงขนาด 5 กิโลกรัม ปรับราคาเฉลี่ย 20-30 บาทต่อถุง ไปอยู่ที่ถุงละ 200-250 บาท หากราคาวัตถุดิบปรับสูงกว่ากิโลกรัมละ 40 บาท อาจจะต้องมีการปรับราคาอีกครั้ง

นายสมเกียรติ ยังระบุว่า ราคาข้าวหอมมะลิที่ปรับตัวสูงขึ้น เป็นผลจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นและผลผลิตมีน้อย ส่งผลให้ผู้ประกอบการแข่งกันซื้อข้าว ซึ่งแนวโน้มจะยังสูงจนถึงช่วงข้าวฤดูกาลใหม่ออกในเดือนตุลาคม

สำหรับผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่ปี 2561/2562 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 10-20 แต่เชื่อว่าราคาข้าวเปลือกเจ้าจะไม่ต่ำกว่า 8,000 บาท และข้าวเปลือกหอมมะลิไม่ต่ำกว่าตันละ 15,000 บาท