ขายของออนไลน์ รัฐบาล

รัฐดันเกษตรกรขายสินค้าออนไลน์ กำหนดราคาสินค้าเอง

Home / เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / รัฐดันเกษตรกรขายสินค้าออนไลน์ กำหนดราคาสินค้าเอง

รัฐบาล เตรียมพิจารณาอนุมัติงบประมาณให้ทั้งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 อย่างเท่าเทียมกัน พร้อม ให้เกษตรกรเพิ่มศักยภาพการค้าขายแบบออนไลน์มากขึ้น เพื่อกำหนดราคาขายสินค้าเอง

 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ขึ้นรถไฟขบวนรถพิเศษจากสถานีรถไฟชุมแสง ไปยังสถานีรถไฟนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อตรวจโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ (ช่วงลพบุรี – ปากน้ำโพ) ระยะทาง 145 กิโลเมตร จำนวน 20 สถานี โดยจังหวัดนครสวรรค์จะกลายเป็นศูนย์เชื่องโยงและควบคุมรถไฟทางคู่แล้วเชื่อมเส้นทางแม่สอดไปชัยภูมิ ซึ่งระหว่างทางขบวนรถไฟเคลื่อนผ่านได้กล่าวทักทายและโบกมือให้กับประชาชนที่รอรับนายกรัฐมนตรีบริเวณข้างทาง พร้อมขอให้ประชาชนออกไปเลือกตั้งและรักกัน จากนั้นขบวนรถหยุดจอดบริเวณสถานีทับกฤชพบปะประชาชน

โดย นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวกับประชาชนบริเวณสถานีทับกฤชว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานีที่พรุ่งนี้ ไม่ใช่การพิจารณาอนุมัติงบประมาณในส่วนของจังหวัดพิจิตรหรือนครสวรรค์เท่านั้น แต่เป็นการพิจารณาทั้งกลุ่มจังหวัด 4 จังหวัดในภาคเหนือตอนล่าง 2 คือ พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ และอุทัยธานี โดยทุกจังหวัดจะได้งบประมาณที่ใกล้เคียงกันทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่างที่เป็นเมืองรองมีความสำคัญมากต่อการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจประเทศ เนื่องจากเป็นแหล่งข้าวแหล่งน้ำใหญ่ของประเทศ

นายกรัฐมนตรี กล่าวย้ำว่า ต้องเพิ่มศักยภาพพื้นที่การเกษตรให้ได้ตามที่ประชาชนอยากให้ราคาสินค้าเกษตรสูงตามที่ต้องการ ด้วยการให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันและเรียนรู้การค้าขายในระบบออนไลน์แต่สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ตั้งราคาขายที่เหมาะสม ที่สำคัญอย่าปลูกพืชเชิงเดียวเพียงอย่างเดียวแต่ให้ทำรูปแบบผสมผสานตามศาสตร์พระราชาและใช้น้ำเพียงพอกับที่มีอยู่ในพื้นที่