ธ.ก.ส. จับมือ บสย. สนับสนุนเงินทุน ค้ำประกันสินเชื่อผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ธ.ก.ส. จับมือ บสย. สนับสนุนเงินทุน ค้ำประกันสินเชื่อผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ธ.ก.ส. ร่วมกับ บสย. สนับสนุนเงินทุนและค้ำประกันสินเชื่อผู้มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สร้างโอกาสและรายได้ตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระหว่าง นางนิภารัตน์ พิสิฐพิทยเสรี รักษาการแทนผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และนายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อสนับสนุนเงินทุนและค้ำประกันสินเชื่อแก่ผู้มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ กล่าวว่า ธ.ก.ส. ได้ดำเนินงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่ง ธ.ก.ส.จะดูแลรับผิดชอบในส่วนของเกษตรกร โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 4,086,035 ราย พนักงานได้ทำการสัมภาษณ์ไปแล้ว 4,023,558 ราย พบว่าเกษตรกรต้องการเข้ารับการพัฒนาตนเอง 2,737,439 ราย

อาทิ ต้องการเสริมทักษะความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรและต้องการใช้สินเชื่อ เพื่อนำไปลงทุนพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ ซึ่ง ธ.ก.ส.พร้อมสนับสนุนสินเชื่อ ขณะที่ บสย.จะค้ำประกันสินเชื่อดังกล่าวให้กับเกษตรกรที่ไม่สามารถจัดหาหลักประกัน ตามหลักเกณฑ์ปกติได้

จึงถือได้ว่าเป็นความร่วมมือสนับสนุนเงินทุน เพื่อช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน ได้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการประกอบอาชีพ สร้างโอกาสและรายได้ตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามนโยบายของรัฐบาลให้ประสบความสำเร็จต่อไป