กระทรวงการคลัง ข่าวสดวันนี้ งบประมาณ รัฐบาล

คลังเผย 8 เดือนรัฐบาลนำส่งรายได้ 1.49 ล้านล้านบาท

Home / เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / คลังเผย 8 เดือนรัฐบาลนำส่งรายได้ 1.49 ล้านล้านบาท
กระทรวงคลัง เผย 8 เดือนแรกปีงบ 2561 รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลัง 1,490,389 ล้านบาท มีเงินคงคลัง 317,166 ล้านบาท

รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้ (27 มิ.ย. 2561) นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง ได้ออกมาเปิดเผยว่า

ช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 – พฤษภาคม 2561) รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น 1,490,389 ล้านบาท เพิ่ม 5.1% ขณะที่การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2,034,150 ล้านบาท เพิ่ม 0.1% รัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล 361,655 ล้านบาท

กระทรวงการคลัง, รัฐบาล, งบประมาณ, ข่าวสดวันนี้
กระทรวงการคลัง

ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2561 มี 317,166 ล้านบาทถือว่าฐานะการคลังช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 อยู่ในระดับที่เข้มแข็ง โดยเงินคงคลังมีจำนวนกว่าสามแสนล้านบาท เพียงพอสำหรับรองรับการเบิกจ่ายงบประมาณ และสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง

ซึ่งช่วง 8 เดือนแรก รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังสูงขึ้น 5.1% สาเหตุหลักมาจากการนำส่งรายได้จากการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800 MHz (ใบอนุญาต 4G) การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและการจัดเก็บภาษีรถยนต์สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว