ครม. ช่วยเหลือเกษตรกร พักชำระหนี้ ลดดอกเบี้ย

ครม. มีมติพักชำระหนี้ 3 ปี ลดดอกเบี้ย 3% เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ครม. มีมติพักชำระหนี้ 3 ปี ลดดอกเบี้ย 3% เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

ครม. มีมติพักชำระหนี้ 3 ปี ลดดอกเบี้ย 3% เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยเริ่มในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบมาตรการลดภาระหนี้เพิ่มสภาพคล่องให้กับเกษตรกรขยายเวลาชำระหนี้ให้เกษตรกรรายย่อยทั้งหมด 3.81 ล้านราย ที่เป็นลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. โดยเริ่มในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสินเชื่อในการปรับโครงสร้างการผลิต

นอกจากนี้ยังเห็นชอบมาตรการจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ให้เกษตรกรรายย่อยเฉพาะวงเงินต้นไม่เกิน 300,000 บาทต่อราย เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลจะเป็นผู้จ่ายชดเชยอัตราให้คาดใช้วงเงิน 2,724 ล้านบาท