กรมสรรพากร ข่าวMono29 นักท่องเที่ยว ภาษีมูลค่าเพิ่ม แวต

เปิดจุดคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวนอกสนามบิน

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / เปิดจุดคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวนอกสนามบิน

กรมสรรพากรเปิดจุดคืน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้นักท่องเที่ยวในเมือง จากเดิมมีเพียงที่สนามบิน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างความสะดวกให้นักท่องเที่ยว

นางแพตริเซีย มงคลวนิช โฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ภาคเอกชนที่สมัครเป็นตัวแทนเพื่อดำเนินการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวในเมือง ต้องเป็นบริษัทห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล ซึ่งจะช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวที่ซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการจดทะเบียนสามารถที่จะขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มจากตัวแทนดังกล่าวไว้ใช้สอยต่อได้อีก

อีกทั้งยังเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นสวรรค์แห่งการชอปปิ้งอีกทางหนึ่ง

โดยภาคเอกชนสามารถยื่นแบบคำขออนุมัติให้บริการเป็นตัวแทนคืนเงินภาษีแวตได้ ตั้งแต่วันที่ 7 – 17 กันยายน 2561 โดยผู้ที่ได้รับการอนุมัติจะให้บริการเป็นตัวแทนคืนภาษีมูลค่าเพิแก่นักท่องเที่ยวเป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561-วันที่ 31 มีนาคม 2562