น้ำมัน น้ำมันขึ้นราคา ราคาน้ำมัน

ปตท.-บางจาก ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด

Home / เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ปตท.-บางจาก ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด

ปตท.-บางจาก ประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกกลุ่ม น้ำมัน เบนซินทุกชนิต 0.50 บาท/ลิตร ยกเว้นน้ำมันดีเซล และ E85 ปรับขึ้น 0.30 บาท/ลิตร

โดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้ (26 ก.ย.) ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ทั้งนี้ จะส่งผลให้ราคา น้ำมัน หน้าสถานีบริการน้ำมันของ PTTOR และ BCP ในเขตกรุงเทพฯ เป็นดังนี้

เบนซิน 95 ของ PTTOR ลิตรละ 38.26 บาท

แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 31.15 บาท

แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 30.88 บาท

E20 ลิตรละ 28.14 บาท

E85 ลิตรละ 21.94 บาท

ดีเซล ลิตรละ 29.89 บาท

ดีเซลพรีเมียม ลิตรละ 32.89 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่บำรุงท้องที่กรุงเทพฯ)