ที่จอดรถ รถไฟฟ้า รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน รฟม. เศรษฐกิจ

รฟม. ประกาศขึ้นค่าที่จอดรถยนต์ MRT สายสีน้ำเงิน เริ่ม 1 พ.ย.นี้

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / รฟม. ประกาศขึ้นค่าที่จอดรถยนต์ MRT สายสีน้ำเงิน เริ่ม 1 พ.ย.นี้

รฟม. ขึ้นค่าที่จอดรถ MRT สายสีน้ำเงิน ทั้งแบบรายวันและรายเดือน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์สภาพเศรษฐกิจ เริ่ม 1 พ.ย.นี้ 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ประกาศปรับอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ในอาคารจอดและลานจอดรถของรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) ตามประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่องการปรับอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ในอาคารที่จอดรถยนต์ ฉบับลงวันที่ 11 มีนาคม 2556 ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์และสภาพเศรษฐกิจ

เนื่องจาก รฟม. ไม่ได้ปรับขึ้นอัตราค่าบริการจอดรถยนต์มามากกว่า 5 ปี รวมถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปีที่ผ่านมา เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าจ้างบริหารจัดเก็บเงิน ค่าบริการจอดรถ ค่าจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมรถยนต์เข้า-ออก ค่าจ้างทำความสะอาด ค่าจ้างบริการรักษาความปลอดภัย

และค่าบำรุงรักษาบริเวณอาคารและลานจอดรถที่ใช้งานมานานกว่า 14 ปี จึงทำให้ รฟม. จำเป็นต้องมีการปรับอัตราค่าบริการจอดรถยนต์สำหรับผู้ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT และผู้ใช้บริการจอดรถรายเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป ดังนี้

1.ผู้ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT คิดอัตราค่าบริการ 50 บาทต่อชั่วโมง

2.ผู้ใช้บริการจอดรถยนต์รายเดือน บริเวณอาคารจอดรถ 9 ชั้น สถานีลาดพร้าว คิดอัตราค่าบริการ 1,500 บาทต่อเดือน และจะเพิ่มเป็นอัตราค่าบริการ 2,000 บาทต่อเดือน ในวันที่ 1 เมษายน 2562 สำหรับอาคารและลานจอดรถที่เหลือทุกแห่งคิดอัตราค่าบริการ 2,000 บาทต่อเดือนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

ทั้งนี้ รฟม. ยังคงอัตราค่าบริการจอดรถยนต์สำหรับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ตามเดิม (ในอัตราค่าบริการ 2 ชั่วโมง 15 บาท)