กระทรวงการคลัง บัตรคนจน ผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ สวัสดิการแห่งรัฐ

คลัง แจงกรณีมาตรการช่วยเหลือ ผู้มีรายได้น้อย-ผู้สูงอายุ ผ่านบัตรคนจน

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / คลัง แจงกรณีมาตรการช่วยเหลือ ผู้มีรายได้น้อย-ผู้สูงอายุ ผ่านบัตรคนจน

กระทรวงการคลัง ชี้แจงกรณีมาตรการช่วยเหลือ ผู้มีรายได้น้อย-ผู้สูงอายุ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลังมีข้อวิจารณ์เกี่ยวกับการจัดงบประมาณแบบขาดดุล

กระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงกรณีมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้สูงอายุผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยระบุว่า จากข้อวิจารณ์เกี่ยวกับการจัดงบประมาณแบบขาดดุล การออกมาตรการที่ใกล้กับการเลือกตั้ง การใช้เงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาจให้ประโยชน์แก่บริษัทใหญ่โดยไม่กระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้ และการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้สูงอายุ

กระทรวงการคลังขอเรียนว่า การจัดงบประมาณแบบขาดดุลเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเร่งการลงทุน ในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สำหรับการออกมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย กระทรวงการคลังได้มีการเตรียมการโดยจัดให้มีการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐมาตั้งแต่ปี 2560 และได้มีมาตรการช่วยเหลือออกมาเป็นระยะจนถึงปัจจุบัน จึงไม่ได้มีวัตถุประสงค์ต่อการเลือกตั้ง

นอกจากนี้ การใช้เงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นอกจากจะใช้จ่ายที่ร้านธงฟ้าในชุมชนและร้านค้าย่อยแล้ว ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังสามารถซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่น “ถุงเงินประชารัฐ” และกดเงินสดจากช่อง e-wallet ซึ่งเป็นการกระจายรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ และไม่ถือเป็นการให้ประโยชน์แก่บริษัทใหญ่ และสำหรับการใช้งบประมาณในการออกมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้สูงอายุนั้น

กระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศในเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำ และได้กำหนดวงเงินและระยะเวลาของมาตรการช่วยเหลือที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้เป็นภาระทางการคลังในระยะยาว