รัฐวิสาหกิจ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เบิกจ่ายงบลงทุน เศรษฐกิจ

สมคิด จี้รัฐวิสาหกิจเร่งลงทุนไตรมาสสุดท้าย ดันเศรษฐกิจไทยปี 61

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / สมคิด จี้รัฐวิสาหกิจเร่งลงทุนไตรมาสสุดท้าย ดันเศรษฐกิจไทยปี 61

รองนายกรัฐมนตรี เร่งรัดการลงทุนของรัฐวิสาหกิจในไตรมาสสุดท้าย ดันเศรษฐกิจไทยปี 61 ให้ขยายตัวต่อเนื่อง

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในวันนี้ได้จัดประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ โดยมี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และได้เชิญผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ 18 แห่งที่มีวงเงินลงทุนขนาดใหญ่ เพื่อรับนโยบายในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจปี 2561 ให้ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. กล่าวเสริมว่า กรอบการลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปี 2561 ที่ สคร. กำกับดูแล 45 แห่ง มีจำนวน 445,191 ล้านบาท โดยผลการเบิกจ่ายลงทุนสะสมถึงเดือนตุลาคม 2561 เท่ากับ 339,279 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 85 ของแผนการเบิกจ่ายลงทุนสะสม

สำหรับในปี 2562 รัฐวิสาหกิจที่ สคร. กำกับดูแล 45 แห่ง มีกรอบการลงทุนจำนวน 391,866 ล้านบาท มาจากรัฐวิสาหกิจที่มีงบลงทุนขนาดใหญ่ ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ รองนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐวิสาหกิจ ดังนี้

1. ให้รัฐวิสาหกิจปีปฏิทินเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาสที่ 4 ปีปฏิทิน 2561 (ตุลาคม –
ธันวาคม 2561) และสำหรับรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ไม่เป็นไปตามแผนในปี 2561
ที่จะต้องมาผูกพันมาเบิกจ่ายในปี 2562

2. ให้ปรับปรุงแผนและประมาณการเบิกจ่ายงบลงทุนให้สะท้อนกับความสามารถในการเบิกจ่าย
ได้ตามจริง โดยให้คำนึงถึงการเบิกจ่ายที่เป็น Front-Loaded มากขึ้น

3. ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 เพื่อให้สอดคล้องกับตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561

4. ให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำกับดูแลการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย และพิจารณากำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของการเบิกจ่ายงบลงทุนในการประเมินผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ