ข่าวMono29 ข่าวจังหวัดนครราชสีมา เกษตรกร โรงงานน้ำตาล ไร่อ้อย

เกษตรกรชาวไร่อ้อย เรียกร้องรัฐแก้ปัญหาราคาตกต่ำ

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / เกษตรกรชาวไร่อ้อย เรียกร้องรัฐแก้ปัญหาราคาตกต่ำ

เกษตรกรชาวไร่อ้อย เรียกร้องรัฐแก้ปัญหาราคาตกต่ำ โดยราคารับซื้อปีนี้อยู่ที่ตันละ 680 บาท ขณะที่ปีที่ผ่านมารับซื้ออยู่ที่ตันละ 1,000-1,200 บาท

เกษตรกรชาวไร่อ้อย ใน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ทยอยนำอ้อยฤดูการผลิตปี 2561/2562 ส่งขายให้กับโรงงานน้ำตาลในพื้นที่ โดยราคารับซื้ออ้อยปีนี้อยู่ที่ตัลละ 680 บาท ซึ่งราคาต่ำกว่าปีทีแล้วที่ราคารับซื้ออ้อยอยู่ที่ตันละ 1,000-1,200 บาท ขณะที่โรงงานน้ำตาลอ้างว่า เกิดจากน้ำตาลในตลาดโลกมีจำนวนมาก

ทำให้ราคารับซื้อต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนและประสบปัญหาขาดทุนเนื่องจากมีต้นทุนในการว่าจ้างแรงงาน จึงต้องการให้รัฐบาลหามาตรการในการช่วยเหลือ โดยเฉพาะรัฐบาลชุดใหม่ที่จะมีการเลือกตั้งในปีหน้า ควรมีนโยบายในการแก้ปัญหาราคาผลิตผลทางการเกษตรที่ตกต่ำอย่างเป็นรูปธรรม