กรมประมง บริการขนส่งปลากัด สสว. ไปรษณีย์ไทย

ไปรษณีย์ไทยเปิดตัวบริการขนส่งพิเศษ ส่งปลากัดผ่านไปรษณีย์ครั้งแรกในไทย

Home / เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ไปรษณีย์ไทยเปิดตัวบริการขนส่งพิเศษ ส่งปลากัดผ่านไปรษณีย์ครั้งแรกในไทย

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท), กรมประมง และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อสนับสนุนธุรกิจสัตว์น้ำสวยงาม ให้ผู้ประกอบการในยุคอี-คอมเมิร์ซ จัดส่งสัตว์น้ำไม่มีข้อจำกัด โดยเริ่มจาก “ปลากัด” ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับความนิยมและมีโอกาสเติบโตสูงก่อน

ในระยะแรกจะนำร่องให้บริการแก่กลุ่มผู้ค้าปลากัดที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วกับกรมประมง โดยยืนยันสิทธิ์ผ่านแอพพลิเคชั่น Wallet@Post และแสดงตนก่อนส่งปลากัดทุกครั้ง ณ จุดให้บริการ 124 ที่ทำการไปรษณีย์ ทั่วประเทศ โดย 48 แห่ง อยู่ในกทม.และปริมณฑล ปณ.จังหวัด 73 จังหวัด รวมถึง ปณ.บ้านโป่ง ปณ.โพธาราม จังหวัดราชบุรี และปณ.บางไทร พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีผู้ประกอบการอยู่มาก ส่วนพื้นที่อื่นๆ จะมีการขยายเพิ่มในระยะต่อไป

โดยระบบการขนส่งจะมีความพิเศษในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การบรรจุหีบห่อที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุด การใช้กล่องพิเศษที่เรียกว่า กล่อง 4Commerce สำหรับบรรจุสินค้าเพื่อจัดส่งโดยเฉพาะ พร้อมติดสติกเกอร์สัญลักษณ์บริการส่งปลากัด จนถึงกระบวนการขนส่งพิเศษที่แยกออกจากระบบปกติ เพื่อส่งถึงผู้รับได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็วในมาตรฐานเดียวกับบริการส่งด่วนพิเศษ EMS

นอกจากนี้ทางไปรษณีย์ไทยยังมีการรับประกันการส่งปลากัดอีกด้วยว่า หากสินค้าที่ส่งไปเสียหายจะมีการชดใช้ตามมูลค่าของสิ่งของ แต่ต้องไม่เกิน 2,000 บาท ซึ่งไม่รับประกันในกรณีของปลาที่ตายในระหว่างส่ง ในส่วนนี้จะต้องเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อเอง

ทั้งนี้ในแต่ละปีกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลาสวยงามได้ส่งออกปลากัดไปยังต่างประเทศประมาณ 26 ล้านตัว โดยส่งออกไปยังสหรัฐ 10 ล้านตัว ซึ่งปลากัดเป็นสายพันธุ์ที่แข็งแรงสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้สะดวกกว่าปลาสายพันธุ์อื่นๆ