ข่าวMono29 บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้มีรายได้น้อย

คลัง ประกาศตัดสิทธิ์ผู้แจ้งข้อมูลเท็จ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / คลัง ประกาศตัดสิทธิ์ผู้แจ้งข้อมูลเท็จ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

คลัง ประกาศตัดสิทธิ์ผู้แจ้งข้อมูลลงทะเบียนเท็จ บัตรสวัสดิการ พร้อมเตรียมทบทวนข้อมูลผู้มีรายได้น้อยใหม่อีกครั้ง

นาย อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินผลดำเนินงานโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังดำเนินโครงการมานานกว่า 2 ปี

โดยได้ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ทบทวนรายละเอียดรายได้ผู้ลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง หลังประเมินว่าอาจมีความคลาดเคลื่อน ก่อนนำข้อมูลไปพิจารณาร่างหลักเณฑ์คุณสมบัติลงทะเบียนโครงการฯ ในกลางปีหน้า และเร่งออกแบบระบบตรวจสอบผู้ลงทะเบียนในโครงการที่แจ้งข้อมูลเท็จ เพื่อตัดสิทธิ์ออกจากโครงการฯ

ปัจจุบันมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ 11 ล้าน 4 แสนคน เป็นผู้มีรายได้ต่ำกว่า 3 หมื่นบาท 8 ล้าน 3 แสนคน และ รายได้เกินกว่า 1 แสนบาท ประมาณ 3 ล้านคน จำนวนนี้ยังไม่รวมผู้ผ่านคุณสมบัติรอบใหม่อีก 3 ล้าน 1 แสนคน ซึ่ง อยู่ระหว่างเตรียมจัดส่งบัตรคาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปีนี้