กสทช. ประมูลเบอร์สวย

ประมูลเบอร์สวยครั้งแรกของปี ทำรายได้เข้ารัฐเกือบ 30 ล้านบาท

Home / เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ประมูลเบอร์สวยครั้งแรกของปี ทำรายได้เข้ารัฐเกือบ 30 ล้านบาท

สำนักงาน กสทช. สรุปผลการประมูลเบอร์สวยครั้งแรกของปีทำรายได้เข้ารัฐเกือบ 30 ล้านบาท

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) รายงานว่า การประมูลเลขหมายสวยครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 26 ม.ค. ได้สิ้นสุดในเวลา 19.45 น.

โดยใช้เวลารวมทั้งสิ้น 10.30 ชั่วโมง ซึ่งวันนี้สำนักงาน กสทช. สามารถนำเลขหมายมาประมูลได้ 316 เลขหมาย จาก 999 เลขหมาย โดยมีผู้ประมูลเลขหมายสวยทั้งสิ้น 198 เลขหมาย คิดเป็นเงินรวม 29,238,910 บาท สำหรับเลขหมายที่มีการประมูลสูงสุด ได้แก่ เลขหมาย 099-888-9999 ในราคา 1,645,000 บาท

สำหรับหมายเลขที่มีรอบการประมูลสูงสุด ได้แก่ หมายเลข 090-999-9990 คิดเป็นรอบการประมูล 121 รอบ ทั้งนี้เลขหมายที่เหลือสำนักงาน กสทช. จะนำมาประมูลในครั้งต่อไป