ATM ตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกสิกรไทย เศรษฐกิจ

ธนาคารกสิกรไทย งดให้บริการตู้เอทีเอ็มชั่วคราว 10 ก.พ.นี้

Home / การเงิน-การคลัง, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ธนาคารกสิกรไทย งดให้บริการตู้เอทีเอ็มชั่วคราว 10 ก.พ.นี้

ธนาคารกสิกรไทย แจ้งงดให้บริการตู้เอทีเอ็มชั่วคราว 10 ก.พ.นี้ ระหว่างเวลา 01.00 น. – 06.30 น.

ธนาคารกสิกรไทย แจ้งว่า ของดให้บริการตู้เอทีเอ็มชั่วคราว เพื่อพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น ระหว่างเวลา 01.00 น. – 06.30 น. วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 โดยผลิตภัณฑ์และบริการที่งดให้บริการผ่านตู้เอทีเอ็มธนาคารกสิกรไทยและธนาคารอื่น มีดังนี้

-บัตรเอทีเอ็ม / บัตรเดบิตกสิกรไทย

-​การเบิกถอนเงินสดด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทย / บัตรสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash)

ธนาคารขอความกรุณาลูกค้าทุกท่านวางแผนการทำธุรกรรมและเตรียมเงินเพื่อใช้จ่ายในเวลาดังกล่าว โดยท่านยังสามารถใช้บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยใช้จ่ายได้ตามปกติ ธนาคารขออภัยเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวกครั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม K-Contact Center โทร. 02- 8888888