กระทรวงพาณิชย์ ข่าวสดวันนี้ รถมือสอง รถยนต์นำเข้า

จ่อออกกฎ ห้ามนำเข้ารถมือสองจากนอก หวังป้องกันปัญหามลพิษ

Home / เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / จ่อออกกฎ ห้ามนำเข้ารถมือสองจากนอก หวังป้องกันปัญหามลพิษ

กระทรวงพาณิชย์ เตรียมออกมาตรการเข้มห้ามนำเข้ารถยนต์มือสองจากต่างประเทศ หวังป้องกันปัญหามลพิษ

รายงานข่าวแจ้งว่า วานนี้ (27 ก.พ. 2562) กระทรวงพาณิชย์ เตรียมจะยกร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถยนต์ที่ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้าม หรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักรพ.ศ. …

เพื่อป้องกันปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน แก้ไขปัญหาการหลบเลี่ยงมาตรการควบคุมเพื่อนำมาจำหน่ายในประเทศ รวมถึงแก้ปัญหารสวมสิทธิ์ใช้ชื่อผู้อื่นนำเข้าแทน และปลอมแปลงเอกสาร ที่สำคัญเป็นการบริหารงานที่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่กำหนดให้การแก้ไขปัญหามลภาวะด้านฝุ่นละอองเป็นวาระแห่งชาติ

โดยน.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า มาตรการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการเปิดประชาพิจารณ์ผ่านเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th จนถึงวันที่ 14 มี.ค.2562 จากนั้นจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา หากไม่มีการแก้ไข รัฐมนตรีพาณิชย์จะลงนามออกประกาศต่อไป

สำหรับ รถยนต์ใช้แล้วมี 9 ประเภท  ประกอบด้วย
รถยนต์นั่งที่ใช้แล้วเพื่อใช้เฉพาะตัว ,
รถลักษณะพิเศษที่ใช้แล้วเพื่อใช้ในกิจการของตน เช่น รถกวาดถนน รถเครน ,
รถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดที่ได้รับการยกเว้นหรือชดเชยภาษี เช่น รถยนต์ขององค์กรระหว่างประเทศ ,
รถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดโดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การสาธารณกุศล เช่น รถดับเพลิง รถพยาบาล,
รถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดเป็นการชั่วคราว ,
รถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดเพื่อเป็นต้นแบบในการผลิตหรือการศึกษาวิจัย,
รถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก ,
และ รถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดเพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ และรถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดโดยใช้ประโยชน์สุทธินำกลับ

อนึ่ง รถยนต์นำเข้ามือสอง ที่อยู่ภายใต้การควบคุมนำเข้าของกระรวงพาณิชย์มาตั้งแต่ปี 2496 มี 9 ประเภท ซึ่งระเบียบที่แก้ไขใหม่ โดยจะห้ามนำเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้วเพื่อใช้เฉพาะตัว (รถยนต์ส่วนบุคคล) ส่วนใหญ่เป็นรถหรู ส่วนอีก 8 ประเภท จะถ่ายโอนให้หน่วยงานอื่นอนุญาตการนำเข้าแทน