ลดดอกเบี้ย สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เปิดเทอม

โรงรับจำนำ กทม. ลดดอกเบี้ย ร้อยละ 50 สต./เดือน บรรเทาความเดือดร้อน ช่วง ‘เปิดเทอม’

Home / เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / โรงรับจำนำ กทม. ลดดอกเบี้ย ร้อยละ 50 สต./เดือน บรรเทาความเดือดร้อน ช่วง ‘เปิดเทอม’

สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร จัดโครงการลดดอกเบี้ยบรรเทาความเดือดร้อน และแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครอง นิสิต นักศึกษา ที่จำเป็นต้องใช้เงินช่วงเปิดเทอม

นายนพดล เพิ่มพิทยา ผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร กล่าวว่าในช่วงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนี้ มีผลทำให้ผู้ปกครองได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากในช่วงเปิดเทอม ดังนั้น ผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึงให้สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร หรือโรงรับจำนำ กทม. จัดโครงการลดดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ปกครอง ที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการศึกษาในช่วงเปิดเทอม เป็นค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเทอม

โดยคิดดอกเบี้ยสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ปกครอง ในอัตราร้อยละ 0.50 บาทต่อเดือน ซึ่งจะเริ่มโครงการลดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 รวมระยะเวลา ๒ เดือน รายละไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งนี้ต้องมีเอกสารประกอบการใช้สิทธิในวันมาจำนำ ส่งดอก หรือไถ่ถอน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา เอกสารแสดงความเป็นผู้ปกครอง เป็นต้น

นายนพดล กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาจากปัญหาภาวะวิกฤตเศรษฐกิจค่อนข้างรุนแรง ทำให้ประชาชนต้องหาแหล่งเงินเพื่อไปใช้จ่ายในการบรรเทาความเดือดร้อนระยะสั้น ดังนั้น โรงรับจำนำ กทม. จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนให้ความไว้วางใจและนิยมนำทรัพย์สินมาจำนำ โดยขณะนี้สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร มีสถานธนานุบาลสาขาทั้งสิ้น ๒๑ แห่ง เพื่อรองรับความต้องการของประชาชนและผู้ปกครอง ที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการศึกษาในช่วงเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่นี้ พร้อมนี้ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินในระยะสั้น สามารถนำทรัพย์สินมาฝากไว้กับสถานธนานุบาลได้ทั้ง ๒๑ สาขาทั่วกรุงเทพมหานคร