บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เช็กวันรับเงิน ‘บัตรคนจน’ ประจำเดือน มิ.ย. 62

Home / เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / เช็กวันรับเงิน ‘บัตรคนจน’ ประจำเดือน มิ.ย. 62

วันรับเงินต่างๆ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือน มิ.ย. 62  พร้อมรายละเอียดเงื่อนไข มีดังนี้

1 มิ.ย. 62

 • เงินรูดสินค้า 500 บาท
 • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ทุกคน, ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้, สำหรับซื้อสินค้าร้านธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

2 มิ.ย. 62

 • เงินฝึกอาชีพ 100-200 บาท
 • สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านการอบรมโครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีรายได้ไม่เกิน 3 หมื่นต่อปีรับเงิน 200 บาท มีรายได้เกิน 3 หมื่นต่อปี รับ 100 บาท, กดเป็นเงินสดได้ผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย, ซื้อสินค้าผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ

9 มิ.ย. 62

 • เงินผู้พิการ 200 บาท
 • สำหรับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, กดเป็นเงินสดได้หรือเลือกไปรูดซื้อสินค้า

12 มิ.ย. 62

 • เงินค่าเช่าบ้าน 400 บาท
 • ได้เฉพาะผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ลงว่าเช่าบ้าน/ไร้บ้าน, กดเป็นเงินสดได้หรือเลือกไปรูดซื้อสินค้า

15 มิ.ย. 62

 • เงินผู้สูงอายุ 50-100 บาท
 • เฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ อายุ 60 ปีขึ้นไป โดยมีรายได้ไม่เกิน 3 หมื่นต่อปีรับเงิน 100 บาท มีรายได้เกิน 3 หมื่นต่อปี รับ 50 บาท, กดเป็นเงินสดได้หรือเลือกไปรูดซื้อสินค้า

18 มิ.ย. 62

 • เงินค่าน้ำ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • เงินค่าไฟ 230 ต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนค่าน้ำ/ค่าไฟไว้ก่อน, กดเป็นเงินสดได้หรือเลือกไปรูดซื้อสินค้า

21 มิ.ย. 62

 • 1,000 บาท จากมาตรการช่วยเหลือค่าเดินทางไปรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสุขภาพ
 • สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ได้รับครั้งเดียว, กดเป็นเงินสดได้หรือเลือกไปรูดซื้อสินค้า

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือ ‘บัตรคนจน’ ยังไม่ได้รับเงิน ‘ค่าชุดนักเรียน’, ‘เงินเกษตร’ ต้องทำอย่างไร?