พรรคพลังประชารัฐ

ย้อนดูนโยบายปากท้อง ‘พรรคพลังประชารัฐ’

Home / เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ย้อนดูนโยบายปากท้อง ‘พรรคพลังประชารัฐ’

หลังจากที่พรรคพลังประชารัฐได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลและชนะผลโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี มาย้อนดูกันอีกครั้งว่า นโยบายหาเสียงของพรรคพลังประชารัฐมีอะไรบ้าง

นโยบายค่าจ้างแรงงานและภาษี

 • เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเป็น 400-425 บาท
 • เงินเดือนเด็กจบใหม่วุฒิปริญญาตรี 20,000 บาท
 • เงินเดือนเด็กจบใหม่สายอาชีวะ 18,000 บาท
 • ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 10% (รายได้ต่ำกว่า 2 แสนไม่ต้องเสียภาษี)
 • เด็กจบใหม่ยกเว้นภาษี 5 ปี
 • ยกเว้นภาษีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ 2 ปี

นโยบายมารดาประชารัฐ 

รวมตั้งแต่ตั้งครรภ์จนเติบโตอายุถึง 6 ขวบ จะเป็นเงิน 181,000 บาทต่อเด็ก 1 คน หากท้องลูกแฝดจะได้รับเงินอุดหนุนเป็น 2 เท่า ประกอบด้วย

 • คุณแม่ฝากครรภ์ให้ค่าใช้จ่ายเดือนละ 3,000 บาท เป็นเวลา 9 เดือน รวมสูงสุด 27,000 บาท
 • ค่าทำคลอดจำนวน 10,000 บาท
 • ค่าเลี้ยงดูเด็กเดือนละ 2,000 บาท ตั้งแต่เกิดจนมีอายุครบ 6 ปี เป็นจำนวนเงินรวมสูงสุด 144,000 บาท

นโยบายเกษตกร ดูแลราคาผลผลิต

 • ข้าวเจ้า 12,000 บาทขึ้นไปต่อตัน
 • ข้าวหอมมะลิ 18,000 บาทขึ้นไปต่อตัน
 • อ้อย 1,000 บาทขึ้นไปต่อตัน
 • ยางพารา 65 บาทขึ้นไปต่อกิโลกรัม
 • มันสำปะหลัง 3 บาทขึ้นไปต่อกิโลกรัม
 • ปาล์มต้องทำให้ได้ราคาเป้าหมายที่ 5 บาทขึ้นไปต่อกิโลกรัม
 • ข้าวได้ราคาชาวนาได้เงินเพิ่ม ค่าปลูกเก็บเกี่ยวปรับปรุงที่นารวม 3,500 บาทต่อไร่ (ไม่เกิน 20 ไร่) หรือเฉลี่ย 5,800 บาทต่อตัน

บัตรประชารัฐ

 • เพิ่มคนที่ยังไม่ได้
 • เพิ่มโอกาสผู้ที่มีรายได้น้อยที่ควรได้รับ
 • เพิ่มสิทธิ์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ใช้แรงงาน

อื่นๆ 

 • โชว์ห่วยประชารัฐให้ทุน 1 ล้านบาท/ร้าน
 • เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,000 บาท/เดือน ทุกช่วงอายุ
 • พักหนี้กองทุนหมู่บ้าน 3 ปี
 • ตั้งกองทุนประชารัฐหมู่บ้านละ 2 ล้านบาท