EV การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นิสสัน นิสสัน ลีฟ

กฟภ. จับมือ นิสสัน เตรียมรองรับการชาร์จ EV สำหรับลูกค้า นิสสัน ลีฟ ในต่างจังหวัด

Home / เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / กฟภ. จับมือ นิสสัน เตรียมรองรับการชาร์จ EV สำหรับลูกค้า นิสสัน ลีฟ ในต่างจังหวัด

ประเด็นน่าสนใจ

  • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและนิสสัน ประกาศความร่วมมือการเตรียมความพร้อมรองรับการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าภาคครัวเรือน เพื่อลูกค้า นิสสัน ลีฟ ใหม่ในพื้นที่ต่างจังหวัด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA จับมือกับ นิสสัน ประเทศไทย เดินหน้าประกาศความพร้อมรองรับการชาร์จพลังงานไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าภาคครัวเรือนทั่วประเทศ

โดยบันทึกความเข้าใจระหว่างสองหน่วยงานฉบับนี้ แสดงถึงความมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกัน เพื่อทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์พลังงานไฟฟ้าสามารถเข้าถึงคู่มือการใช้งานและบริการสำหรับระบบอัดประจุไฟฟ้า การฝึกอบรมทักษะทางเทคนิค รวมถึงจุดบริการอัดประจุไฟฟ้าในพื้นที่สาธารณะ

PEA ได้นำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาบูรณาการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้พัฒนา PEA VOLTA Platform เพื่อรองรับโครงข่ายการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย และได้ดำเนินการจัดทำแผนแม่บท ซึ่งสนับสนุนการติดตั้งสถานีชาร์จ ให้มีความครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งฝึกอบรมพนักงานให้มีทักษะและประสบการณ์ เพื่อสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ และระบบการชาร์จรถไฟฟ้าด้วยไฟบ้านได้อย่างมืออาชีพ อีกทั้งยังให้การสนับสนุนในการเตรียมความพร้อมของระบบพลังงาน เพื่อเดินหน้าส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ ในปี 2563 PEA มีแผนดำเนินการขยายสถานี Charging Station สำหรับยานยนต์ EV จำนวน 62 แห่ง ในระยะทุกๆ 100 กิโลเมตร บนถนนทางหลวงสายหลักของประเทศ

ขณะที่นิสสันได้เริ่มต้นส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้า นิสสัน ลีฟ ใหม่ ให้แก่ลูกค้าชาวไทยแล้ว โดยลูกค้านิสสัน ลีฟ กว่าร้อยละ 20 เป็นลูกค้าในต่างจังหวัด ซึ่งความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ อย่าง กฟภ. จะทำให้สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพและความปลอดภัย

บันทึกข้อตกลงของนิสสันร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครั้งนี้ เป็นการต่อยอดกลยุทธ์การสร้างระบบนิเวศของยานยนต์พลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืนในประเทศไทย ซึ่งนิสสันได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เพื่อดำเนินการเตรียมโซลูชั่นรองรับการชาร์จในที่พักอาศัยสำหรับลูกค้านิสสัน ลีฟ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในปี พ.ศ.2561

ทั้งนี้ รัฐบาลไทยมีแผนในการสนับสนุนรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเพื่อเข้าสู่ยุคแห่ง EV โดยตั้งเป้าผลักดันให้มีรถยนต์ไฟฟ้า 1.2 ล้านคันบนท้องถนน ทั่วประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2579