กัญชา บุหรี่ไฟฟ้า ภาษีความเค็ม ภาษีสรรพสามิต เบียร์0%

สรรพสามิต จัดชุดใหญ่ ชงขึ้นภาษีเบียร์ 0%, อาหารเค็ม-มัน, บุหรี่ไฟฟ้า, กัญชา, แบตเตอรี่

Home / เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / สรรพสามิต จัดชุดใหญ่ ชงขึ้นภาษีเบียร์ 0%, อาหารเค็ม-มัน, บุหรี่ไฟฟ้า, กัญชา, แบตเตอรี่

ประเด็นน่าสนใจ

  • กรมสรรพสามิตเตรียมเสนอรัฐบาลใหม่ เก็บภาษีสินค้ารายการใหม่หลายรายการ ทั้งเบียร์ 0%, อาหารเค็ม-มัน, บุหรี่ไฟฟ้า, กัญชา, แบตเตอรี่
  • สำหรับเบียร์ 0% เตรียมเสนอเปิดพิกัดภาษีใหม่ เนื่องจากปัจจุบันเก็บในอัตราต่ำเท่าน้ำอัดลม และเก็บเหมือนเบียร์ทั่วไปไม่ได้ และเป็นการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่
  • ส่วนกองทุนแบตเตอรี่นั้น ต้องการให้มีแผนจัดการแบตเตอรี่ใช้แล้วสำหรับรถยนต์ไฮบริดจ์และ EV หากไม่ทำตามแผนจะถูกเรียกเงินเก็บเข้ากองทุนสูงสุด 1 ล้านบาทต่อแบตเตอรรี่ 1 ลูก

กรมสรรพสามิตเตรียมเสนอแผนการจัดเก็บภาษีรายการสินค้าใหม่ให้รัฐบาลใหม่พิจารณา เพื่อความชัดเจนและขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน หลังจากที่ผ่านมากรมฯ ได้ผลักดันการเก็บภาษีสรรพสามิตสำเร็จไปหลายเรื่องแล้ว

โดยแผนเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้ารายการใหม่ ประกอบด้วย

  • ภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ หรือเบียร์ 0%
  • ภาษีสรรพสามิตกัญชา
  • ภาษีสรรพสามิตบุหรี่ไฟฟ้า
  • ภาษีความเค็มและความมันในอาหาร
  • การจัดตั้งกองทุนส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและการบริหารจัดการแบตเตอรี่

สำหรับการเก็บภาษีเบียร์ 0% นั้น เพื่อป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ และเพื่อสร้างความเป็นธรรมในระบบภาษี เนื่องจากเบียร์ 0% เก็บภาษีในอัตราเดียวกับน้ำอัดลมคือ 14% ขณะที่เบียร์ทั่วไปเก็บ 22% จึงจะเสนอให้เปิดพิกัดภาษีใหม่สำหรับเบียร์ 0% โดยเฉพาะ และไม่ให้โฆษณาว่าเป็นเบียร์ แต่ให้เรียกว่าเครื่องดื่มมอลต์แทน

ส่วนภาษีกัญชาและบุหรี่ไฟถือเป็นมาตรการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า เนื่องจากทั้งสองรายการยังไม่ได้เปิดใช้เพื่อการพาณิชย์อย่างถูกกฏหมาย ขณะที่ภาษีความเค็ม-มันในอาหารจะเลือกเก็บจากสินค้า ขนม อาหารที่มีไขมันและความเค็มผสมในปริมาณสูงก่อน เพราะเป็นต้นเหตุทำให้เกิดโรคร้ายแรงที่ไม่ติดต่อ (เอ็นซีดี) แก่เด็กและเยาวชน

ขณะที่การจัดตั้งกองทุนแบตเตอรี่นั้น เพื่อต้องการให้ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริดจ์มีแผนจัดการแบตเตอรี่ที่ใช้งานแล้ว หากไม่ทำตามแผนจะถูกเรียกเก็บเงินเข้ากองทุน สูงสุด 1 ล้านบาทต่อแบตเตอรี่ 1 ลูก