ท่องเที่ยว รายได้ท่องเที่ยว

รายได้ท่องเที่ยวทรุด คาดทั้งปีขยายตัวเพียงร้อยละ 4.3

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / รายได้ท่องเที่ยวทรุด คาดทั้งปีขยายตัวเพียงร้อยละ 4.3

กองเศรษฐกิจท่องเที่ยวและกีฬา คาดการณ์ว่า ตลอดปีนี้ประเทศไทย จะมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้น 3.2 ล้านล้านบาท โดยขยายตัวเพียง 4.3%

กองเศรษฐกิจท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คาดการณ์ว่า ตลอดปีนี้ประเทศไทย จะมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้น 3.2 ล้านล้านบาท โดยขยายตัวเพียง 4.3% แบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 2.1 ล้านล้านบาท และรายได้จากคนไทยท่องเที่ยวในประเทศ 1.1 ล้านล้านบาท

ซึ่งเป็นรายได้ที่ต่ำกว่าการคาดการณ์ล่าสุดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถึง 180,000 ล้านบาท ตามที่ ททท.คาดว่าตลอดปีนี้จะสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ทั้งสิ้น 3.38 ล้านล้านบาท ขยายตัว 9.5% จากปีที่ผ่านมา

ซึ่งตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่ ททท.เพิ่งปรับลดเป้าการขยายตัวของรายได้ จากเดิมที่ขยายตัว 10% จากปีก่อนลงมา ทำให้เม็ดเงินที่ได้จะต่ำกว่าเป้าที่ ททท.ตั้งไว้เดิม 3.4 ล้านล้านบาท ลงมา 20,000 ล้านบาท