กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สหกรณ์ โอภาส ทองยงค์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แถลงสถานการณ์ทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

Home / การค้าการลงทุน, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แถลงสถานการณ์ทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ประเด็นน่าสนใจ

  • อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เผยธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
  • ปัจจุบันมีสมาชิกทั่วประเทศกว่า 12 ล้านคน และในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีผลกำไรถึง 9 หมื่นล้านบาท

นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวสรุปสถานการณ์ทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2561 ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า ธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันมีสมาชิกทั่วประเทศกว่า 12 ล้านคน และในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีผลกำไรถึง 9 หมื่นล้านบาท ซึ่งนับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในประเทศ ก่อให้เกิดความเข้มแข็งต่อเศรษฐกิจฐานราก

ในส่วนของกรมฯ ได้ดำเนินงานดูแลด้านระบบบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์ โดยมีผู้สอบบัญชี ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีให้เกิดความโปร่งใส เพื่อผลประโยชน์ของสมาชิก อีกส่วนหนึ่งคือ การสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการงานสหกรณ์ ให้มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาทิ โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร หรือแอปพลิเคชั่น Smart 4M ซึ่งมีให้บริการให้คำแนะนำและติดตั้งให้ฟรีแก่ทุกสหกรณ์ที่มีความพร้อมใช้งาน

ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำให้สมาชิกซึ่งเป็นเจ้าของสหกรณ์โดยแท้จริง ต้องมีความรับผิดชอบ ใส่ใจในผลประโยชน์ของตนเอง อาทิ การปรับสมุดบัญชีให้เป็นปัจจุบันสม่ำเสมอ ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการสหกรณ์ หรือซักถามข้อสงสัยในที่ประชุมใหญ่ประจำปี ซึ่งจะช่วยให้ระบบสหกรณ์เติบโตอย่างเข้มแข็งและลดความเสี่ยงของการทุจริตได้