กระทรวงการคลัง ข่าวสดวันนี้ มาตการกระตุ้นเศรษฐกิจ

เปิดวิธีการรับสิทธิ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่

Home / เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / เปิดวิธีการรับสิทธิ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่

ประเด็นน่าสนใจ

  • วันนี้ คลัง เสนอมาตการกระตุ้นเศรษฐกิจเข้าที่ประชุม ครม.
  • แจกเงิน 1,500 เที่ยวทั่วไทย เป็นหนึ่งในมาตการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย
  • คนได้รับสิทธิ์ 1,500 ต้องลงทะเบียนให้ได้ก่อน 10 ล้านคน

จากกรณีที่กระทรวงการคลัง เตรียมกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ ด้วยการให้เงินไปเที่ยวช้อปทั่วไทยจำนวน 1,500 บาทเพื่อกระตุ้นการอุปโภคบริโภคและการลงทุนในประเทศ, การเพิ่มเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)

เพื่อช่วยลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้า และการลดดอกเบี้ยพิเศษเกษตรกร เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนหลังเผชิญกับปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากหวังว่าจะให้มีการจับจ่ายใช้สอยให้มากขึ้นนั้น

ทีมข่าวจะพาไปสำรวจดูว่า มาตรการดังกล่าวมีขึ้นตอน และการดำเนินการอย่างไรบ้าง

1.มาตรการแจกเงิน 1,500 บาท กระตุ้นการอุปโภคบริโภค และการลงทุนในประเทศ

จะใช้เม็ดเงินรวม 1.5 หมื่นล้านบาท และให้สิทธิกับประชาชนที่ลงทะเบียนไว้ 10 ล้านคนแรกเท่านั้น กล่าวคือใครลงทะเบียนได้ก่อน ก็สามารถเข้าถึงมาตรการนี้ ด้วยการโอนเงินเข้าในระบบ e-payment ของธนาคารกรุงไทย

ซึ่งผู้รับเงินต้องมีคุณสมบัติ ต้องเป็นประชาชนคนไทย และมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ส่วนเงื่อนไขคือต้องใช้เงินในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ยอมนำเงินมาใช้ ก็จะถูกเรียกเก็บคืนสู่รัฐ

และผู้มีสิทธิต้องไปใช้เงินยังที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ไม่ใช่ในจังหวัดที่ตัวเองอาศัย ส่วนเรื่องระบบลงทะเบียนนั้นยังอยู่ในระหว่างการหารือ ยังไม่ได้ข้อสรุปแต่อย่างใด

2. มาตรการแจกเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อเป็นการช่วยลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้า แบ่งเป็นการแจกเงิน 3 ลักษณะคือ

2.1 เพิ่มเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านทางบัตรเดือนละ 500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน รวมเป็น 1,000 บาท

2.2 เพิ่มเงินให้แก่ผู้สูงอายุที่ถือบัตรคนจน และมีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2 เดือน รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

2.3 เงินช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตรให้แก่ผู้ถือบัตรคนจนที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มีอายุ 0-6 ปี เป็นเวลา 2 เดือน ๆ ละ 300 บาท รวมเป็นเงิน 600 บาท

ซึ่งจากมาตรการทั้งหมด มีการใช้งบประมาณไปรวมกว่า 20,000 ล้านบาท และเงินจำนวนนี้ไม่เกี่ยวกับเงินที่ได้รับอยู่แล้วในแต่ละเดือน ทำให้ในช่วง 2 เดือนที่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทำให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเงินเพิ่มอีกคนละ 1,000-2,600 บาท โดยเงินจำนวนนี้จะถูกโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยอัตโนมัติ

3.มาตรการบรรเทา ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง จะเป็นในรูปแบบการลดดอกเบี้ย คลายหนี้สิน และการสนับสนุนสินเชื่อใหม่ เพื่อใช้เป็นต้นทุนในการเพาะปลูก