ข่าวสดวันนี้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ข่าวดี! ครม.ไฟเขียว ยืดอายุบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึงปีหน้า

Home / เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ข่าวดี! ครม.ไฟเขียว ยืดอายุบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึงปีหน้า

ประเด็นน่าสนใจ

  • ผู้ถือบัตรจะได้รับค่าช่วยเหลือทั้ง ค่าน้ำ ค่าไฟ และคืนภาษีหากซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านบัตร
  • ช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟเริ่ม ต.ค.62-ก.ย.63 ส่วนคืนภาษี เริ่ม พ.ย.62-ก.ย.63

เพจ ไทยคู่ฟ้า ได้มีการโพสต์ข้อความเปิดเผยข้อมูลว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไปจนถึงเดือน กันยายน ปี 2563 โดยผู้ถือบัตรดังกล่าวจะได้รับความช่วยเหลือดังนี้

  • ค่าน้ำ : ใช้ฟรี 100 บ./ครัวเรือน/เดือน (เริ่ม ต.ค. 62 – ก.ย. 63)
  • ค่าไฟ : ฟรี หากใช้ไม่ถึง 50 หน่วย 3 เดือนติดกัน ถ้าใช้เกิน 50 หน่วย/เดือน ฟรี 230 บ./ครัวเรือน/เดือน (เริ่ม ต.ค. 62 – ก.ย. 63)
  • คืนภาษี : หากซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านบัตรสวัสดิการฯ จะได้รับเงินภาษี VAT คืน 5% เข้า e-Money ไม่เกิน 500 บ./คน/เดือน (เริ่ม พ.ย. 62 – ก.ย. 63)

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 02 109 2345