ข่าวสดวันนี้ รถไฟฟ้า

เปิดค่าตั๋วรถไฟฟ้าเชื่อม 3 สนามบิน

Home / เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / เปิดค่าตั๋วรถไฟฟ้าเชื่อม 3 สนามบิน

เว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยเอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมลงทุนหมายเลข 3 เกี่ยวกับอัตราค่าโดยสารของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ระหว่างสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง-อู่ตะเภา มีสถานีทั้งหมด 9 แห่งค่าโดยสารเริ่มตั้งแต่ 115-490 บาท ได้แก่

 • ดอนเมือง
 • บางซื่อ
 • มักกะสัน
 • สุวรรณภูมิ
 • ฉะเชิงเทรา
 • ชลบุรี
 • ศรีราชา
 • พัทยา
 • และอู่ตะเภา
 • สำหรับแอร์พอร์ต เรลลิงก์ มีสถานีทั้งหมด 8 สถานี ค่าโดยสารเริ่มตั้งแต่ 15-45 บาท ได้แก่พญาไท
 • ราชปรารภ
 • มักกะสัน
 • รามคำแหง
 • หัวหมาก
 • บ้านทับช้าง
 • ลาดกระบัง
 • และสุวรรณภูมิ

ส่วนแอร์พอร์ต เรลลิงก์ ส่วนต่อขยาย มีสถานีทั้งหมด 10 สถานี ค่าโดยสารเริ่มตั้งแต่ 44-97 บาทได้แก่

 • ดอนเมือง
 • บางซื่อ
 • พญาไท
 • ราชปรารภ
 • มักกะสัน
 • รามคำแหง
 • หัวหมาก
 • บ้านทับช้าง
 • ลาดกระบัง
 • และสุวรรณภูมิ

ทั้งนี้ เอกชนคู่สัญญาตกลงว่าจะไม่เรียกเก็บค่าโดยสารในส่วนของค่าแรกเข้าระบบ หากผู้ใช้บริการเปลี่ยนถ่ายจากรถไฟสายอื่นที่ใช้ระบบรถไฟเดียวกันกับรถไฟความเร็วสูง หรือแอร์พอร์ต เรลลิงก์ หรือแอร์พอร์ต เรลลิงก์

ส่วนต่อขยาย แล้วแต่กรณี โดยระบบที่ผู้ใช้บริการขึ้นก่อนเป็นผู้ได้รับค่าแรกเข้า ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงคมนาคม ทั้งนี้ อัตราค่าแรกเข้าจะเป็นอัตราที่ รฟท. และเอกชนคู่สัญญาจะตกลงร่วมกัน