ข่าวสดวันนี้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาชีพปี 2563

เปิดผลสำรวจ อาชีพดาวรุ่ง และ ดาวร่วง ในปี 2563

Home / เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / เปิดผลสำรวจ อาชีพดาวรุ่ง และ ดาวร่วง ในปี 2563

ประเด็นน่าสนใจ

 • หอการค้าไทยได้เผยผลสำรวจอาชีพที่รุ่ง และร่วงในปี 2563
 • อาชีพที่คิดว่าไปได้สวยได้แก่ อาชีพจำพวกเทคโนโลยีต่าง ๆ ร่วมถึงอาหารและการท่องเที่ยว
 • อาชีพที่คิดว่าจะร่วง ได้แก่ อาชีพเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์, ร้านถ่ายรูป และร้านจำหน่ายอุปกรณ์ความจำ

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลการสำรวจอาชีพดาวรุ่ง และ ดาวร่วง ในปี 2563 จากการประเมินตามปัจจัย ความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการ ความมั่นคงและยั่งยืน และ ระดับรายได้ และ จำนวนคู่แข่งแรงงาน มีผลออกมาดังนี้

อันดับธุรกิจที่เสี่ยงเป็นดาวร่วง คือ

 1. ธุรกิจเช่าหนังสือ
 2. ธุรกิจผลิตโทรศัพท์พื้นฐานและเครื่องโทรสาร
 3. ธุรกิจร้านให้บริการอินเทอร์เน็ต
 4. ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และวารสาร
 5. ธุรกิจผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ใช้แรงงานเยอะและขายในประเทศ
 6. ธุรกิจหัตถกรรม เฟอร์นิเจอร์ไม้ ที่ไม่ปรับตัว
 7. ธุรกิจการค้าแบบดั้งเดิม
 8. ธุรกิจคนกลาง
 9. ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ความจำ เช่น Memory Cards / DVDs / CDs เป็นต้น
 10. ธุรกิจดั้งเดิมไม่มีดีไซด์ ใช้แรงงานเยอะ เช่น เฟอร์นิเจอร์ ของเล่น
 11. ธุรกิจสถานศึกษาเอกชน
 12. ธุรกิจร้านถ่ายรูป

ส่วนอันดับธุรกิจที่ยังเป็นดาวรุ่ง คือ

 1. ธุรกิจแพลตฟอร์ม
 2. ธุรกิจ e-commerce ทำการซื้อขายผ่านอิเล็กทรอนิกส์
 3. ธุรกิจเทคโนโลยี ผู้ให้บริการโครงข่าย
 4. ธุรกิจเกมส์ พัฒนา application
 5. ธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์
 6. ธุรกิจประกันภัย ประกันชีวิต
 7. ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงาม
 8. ธุรกิจอาหารเครื่องดื่ม
 9. ธุรกิจบน Street food
 10. ธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
 11. ธุรกิจด้าน fintech และชำระเงินผ่านระบบเทคโนโลยี
 12. ธุรกิจพลังงาน
 13. ธุรกิจก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน
 14. ธุรกิจที่ปรึกษาด้านกฎหมาย/บัญชี
 15. ธุรกิจความเชื่อ
 16. ธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านท่องเที่ยว
 17. ธุรกิจโฮสเทล
 18. ธุรกิจเครื่องสำอางและครีมบำรุง