ข่าวสดวันนี้ สายการบินไลอ้อนแอร์ ไวรัสโควิด-19 ไวรัสโคโรนา

สายการบินไลอ้อน แอร์ ประกาศหยุดบิน หลังได้รับผลกระทบจากโควิด-19

Home / เศรษฐกิจ-ธุรกิจ, ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / สายการบินไลอ้อน แอร์ ประกาศหยุดบิน หลังได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ประเด็นน่าสนใจ

 • เริ่ม 25 มี.ค.2563 เป็นต้นไป
 • การหยุดบินครั้งนี้ ยกเลิกทั้งเส้นทางภายในประเทศและระหว่างต่าง
 • สาเหตุจากคนเดินทางน้อย จากการระบาดของไวรัสโควิด-19

นายอัศวิน ยังกีรติวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย แจ้งเรื่องการหยุดบินชั่วคราว เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-19 ที่ทำให้จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการลดลง หรือไม่มีการเดินทางในวันทำการบินเป็นจำนวนมาก

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกการบิน ทั้งเส้นทางภายในประเทศและระหว่างต่างประเทศเป็นการชั่วคราว โดยจะเริ่มหยุดทำการบินตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.2563 เป็นต้นไป และมีแผนจะกลับมาทำการบินในทุกเส้นทางอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2563 เป็นต้นไป

ขณะเดียวกันเว็บไซต์ของสายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์ ก็ได้ระบุข้อเสนอสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.2563 – 30 เม.ย.2563 สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ ดังนี้

 1. การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
  1.1 ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ 1 ครั้ง
  1.2 สายการบินจะไม่คิดค่าธรรมเนียมและค่าส่วนต่างที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการเดินทางในครั้งนี้
  1.3 สำหรับผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินต่อเครื่อง จะต้องมีรหัสการจองเดียวกันเท่านั้น
  1.4 การเปลี่ยนแปลงนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในแต่ละเที่ยวบิน
  1.5 เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ถึง 30 ก.ย.2563
 2. การเก็บวงเงินไว้ใช้
  2.1 ผู้โดยสารสามารถเก็บยอดการสำรองที่นั่งไว้ในบัญชี (Credit Shell) ของสายการบินฯ เพื่อการสำรองที่นั่งครั้งถัดไป ในเส้นทางใดก็ได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนด
  2.2 ผู้โดยสารต้องยื่นเรื่องก่อนกำหนดวันเดินทางเดิม และใช้วงเงินในระบบภายใน 180 วันนับจากวันเดินทางเดิม ชำระส่วนต่างราคาบัตรโดยสาร (ถ้ามี)
 3. การคืนเงิน
  3.1 ผู้โดยสารสามารถขอคืนเงินได้เต็มจำนวน