ข่าวสดวันนี้ เกษตรทฤษฎีใหม่ ในหลวงร.9

สาวโรงงานผันตัวพลิกผืนดินสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ตามรอย ‘ในหลวงร.9’

Home / ข่าวการเกษตร สร้างรายได้ / สาวโรงงานผันตัวพลิกผืนดินสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ตามรอย ‘ในหลวงร.9’

เกษตรกรอำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม หันหลังให้ชีวิตสาวโรงงาน กลับบ้านเกิดพลิกฟื้นผืนดิน 6 ไร่ กลายเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามรอยพ่อหลวง รัชกาลที่ 9

นางสาวเสาวภา หมื่นแก้ว เจ้าของไร่เขยหล่าหมื่นแก้ว เปิดเผยว่า เคยใช้ชีวิตเป็นสาวโรงงาน ที่ต้องทำงานดึกและเสี่ยงกับสารเคมี จึงกลับบ้านเกิดและใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติในสวน จากมรดกตกทอดเพียง 6 ไร่เศษ โดยทำการเกษตรปลูกพืชหลากหลาย ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ลองผิดลองถูกในช่วงแรก จึงได้อาศัยการศึกษาเรียนรู้จากผู้ที่ทำเกษตรประสบผลสำเร็จ ด้วยการไปขอซื้อพันธุ์ไม้ พร้อมขอคำแนะนำในการปลูกและการดูแลรักษาต้นไม้ เพื่อให้รอดและให้ผลผลิต

ทั้งนี้ จากการศึกษาเรียนรู้ พบว่าปลูกกล้วยไว้ในแปลงจะช่วยปรับปรุงบำรุงดินและช่วยให้พืชอื่นๆ เจริญเติบโตได้ดี ทำให้เกิดแรงบันดาลใจจากการปลูกกล้วยเพียงหน่อเดียว แต่ทำให้มีรายได้เกือบ 20,000 บาท จึงได้รวบรวมกล้วยในแปลงไว้หลากหลายสายพันธุ์ พร้อมทั้งปลูกพืชไม้ผล ไม้ยืนต้นอีกหลายชนิด ทำให้สวนเกิดความร่มรื่น ส่วนน้ำที่ใช้แม้จะมีปัญหาเรื่องน้ำใต้ดินที่นำมาใช้เป็นน้ำกระด้าง ก็ได้แก้ปัญหาโดยสูบน้ำมาพักในถังพักน้ำก่อนที่จะปล่อยเข้าไปในแปลง

โดย 1-2 ปีแรก รายได้ยังไม่มาก แต่พอปีที่ 3 เริ่มมีรายได้วันละ 300 บาท จนถึงปัจจุบันมีรายได้วันละ 1,000-1,500 บาท จึงมีการรวมกลุ่มกับสมาชิก ส่งขายทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ