คลังจ่อชง! พ.ร.บ.กองสลากฯออกมาตรการห้ามขายหวยเด็ก

Home / การเงิน-การคลัง / คลังจ่อชง! พ.ร.บ.กองสลากฯออกมาตรการห้ามขายหวยเด็ก

คลัง จ่อ ชง พ.ร.บ.กองสลากฯออกมาตรการ ห้ามขายหวยเด็ก ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)  ในวันที่ 10 มี.ค.นี้ เวลา 09.00 น. ทางกระทรวงการคลัง เตรียมจะเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่..) พ.ศ….

ซึ่งเป็นการแก้ไขให้มีมาตรการห้ามจำหน่ายสลากกินแบ่งให้กับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ รวมทั้งห้ามจำหน่ายสลากในสถานศึกษาและบริเวณใกล้เคียงต่อเนื่องกับสถานศึกษา

รวมถึงให้สำนักงานสลากฯ สามารถออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อแก้ปัญหาการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา และจะจัดตั้งกองทุนเพื่อรับซื้อสลากกินแบ่งคืนได้ในกรณีที่มีเลขไม่สวย

รวมถึงจะแบ่งสัดส่วนรายได้ที่กำหนดให้จ่ายเป็นรางวัล ร้อยละ 60 เป็นรายได้รัฐร้อยละ 28 และค่าบริหารจัดการ ร้อยละ 12 อีกทั้งจะเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. …

และร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่..) พ.ศ. … ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร รวม 5 ฉบับ ซึ่งเป็นมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนกิจการโรงเรียนเอกชนและปรับปรุงจัดเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชา

 

MThai News